Startsida Umeå kommun

Personal, Brandförsvar och säkerhet

 

Funktion

Namn

Telefon

Brandchef

Lars Tapani

090-16 22 15

Enhetschef räddningstjänst

Anders Jonsson (tjänstledig)

090-16 22 45

Samordnare räddningstjänst i beredskap

Magnus Sjögren

090-16 22 33

Enhetschef förebyggande

Christer Björkman

090-16 22 17

Brandingenjör

Lisa Noppa (tjänstledig)

090-16 22 48

 

Marcus Forsvall

090-16 22 34

 

Martin Feuk

090-16 22 16


Linn Johnsson

090-16 22 85

Brandinspektör

James Cooper

090-16 22 46

 

Gisela Holmberg (tjänstledig)

 

 

Tor Håkansson

090-16 22 35

Personalansvarig

Fredrik Weinehall

090-16 22 14

Kommunikatör

Ingela Hjulfors Berg

070-314 59 26

Assistent

Louise Moritz

090-16 22 09

 

Else-Britt Hansson

090-16 22 06

 

Silvia Lindgren

090-16 22 12

Enhetschef intern säkerhet

Sören Holmgren

090-16 23 19

Säkerhetssamordnare

Fredrik Thoms

090-16 22 07

 

Johanna Nordström (tjänstledig)

 

 

Erika Viklund 

090-16 22 84
070-699 03 42

 

Camilla Adolfsson

090-16 22 37
070-267 44 70


Zacharias Tjäder

090-16 22 30
070-296 02 89

 

Erik Rahm

090-16 22 42

Enhetschef drift och underhåll

Lars Sandman

090-16 22 28

Tekniker

Andreas Persson

090-16 22 21

 

Håkan Sjöström

090-16 22 21

Verkstadstekniker

Håkan Olofsson

090-16 22 22


Jonas Sandberg

090-16 22 22

Brandmästare

Yngve Isaksson

090-16 22 13

 

Conny Qwarforth

090-16 22 33

 

Joakim Olsson

090-16 22 13

 

Håkan Iseklint

090-16 22 13

 

Åke Strandgren

090-16 22 13

 

Rolf Lundin

090-16 22 13

Brandförman

Håkan Fahlén

 

 

Joakim Lavin

 

 

Lars Mårdvall

 

 

Ulf Andersson

 

Brandman

Rolf Berglund

 

 

Jens Hedman

 

 

Sofia Lundqvist

 

 

Nils Lillieroth

 

 

Lars Karlsson

 

 

Bennie Pålsson

 

 

Magnus Forsgren

 

 

Niklas Nilsson

 

 

Andreas Mattsson

 

 

Erik Östman

 

 

Olov Aggevall

 

 

Pablo Grate

 

 

Per Emanuelsson

 

 

Crister Eriksson

 

 

Samuel Bergander

 

 

Urban Westerberg

 

 

Ted Nilsson

 

 

Eje Fällman

 

 

Alexander Lindström

 

 

Jon Eleblad

 

 

Jesper Fjellner

 

 

Christer Lundberg

 

 

Eric Persson

 

 

Olle Sandberg

 

 

Robert Gustavsson

 

 

Johan Törnqvist

 

 

Tommy Eriksson

 

 

Jan Krüg

 

 

Ulf Andersson

 

 

Anton Granberg

 

 

Mikael Jonsson

 

 

Fredrik Burlin

 

 

Karolina Sandström

 

Intern service/Städ

Gertrud Wiesler

090-16 22 00


 

Kontakt

Brandförsvar och säkerhet
090-16 22 00
090-16 22 20 (kvällstid)
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.