Startsida Umeå kommun

Personal, Brandförsvar och säkerhet

Brandförsvar och säkerhet
090-16 22 00
090-16 22 20 (kvällstid)
umeabrandforsvar@umea.se


Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Brandchef

Lars Tapani

lars.tapani@umea.se

090-16 22 15

Enhetschef räddningstjänst

Anders Jonsson
(tjänstledig)

anders.jonsson.3@umea.se

090-16 22 45

Samordnare räddningstjänst i beredskap

Magnus Sjögren

magnus.sjogren@umea.se

090-16 22 33

Enhetschef förebyggande

Christer Björkman

christer.bjorkman@umea.se

090-16 22 17

Brandingenjör

Lisa Noppa
(tjänstledig)

lisa.noppa@umea.se

090-16 22 48

 

Marcus Forsvall

marcus.forsvall@umea.se

090-16 22 34

 

Martin Feuk

martin.feuk@umea.se

090-16 22 16


Linn Johnsson

linn.johnsson@umea.se

090-16 22 85

Brandinspektör

James Cooper

james.cooper@umea.se

090-16 22 46

 

Gisela Holmberg
(tjänstledig)

gisela.holmberg@umea.se

 

 

Tor Håkansson

tor.hakansson@umea.se

090-16 22 35

Personalansvarig

Fredrik Weinehall

fredrik.weinehall@umea.se

090-16 22 14

Kommunikatör

Ingela Hjulfors Berg

ingela.hjulfors.berg@umea.se

070-314 59 26

Assistent

Louise Moritz

louise.moritz@umea.se

090-16 22 09

 

Else-Britt Hansson

else-britt.hansson@umea.se

090-16 22 06

 

Silvia Lindgren

silvia.lindgren@umea.se

090-16 22 12

Enhetschef intern säkerhet

Sören Holmgren

soren.holmgren@umea.se

090-16 23 19

Säkerhetssamordnare

Fredrik Thoms

fredrik.thoms@umea.se

090-16 22 07

 

Johanna Nordström
(tjänstledig)

johanna.nordstrom@umea.se

 

 

Erika Viklund

erika.viklund@umea.se

090-16 22 84,
070-699 03 42

 

Camilla Adolfsson

camilla.adolfsson@umea.se

090-16 22 37,
070-267 44 70


Zacharias Tjäder

zacharias.tjader@umea.se

090-16 22 30,
070-296 02 89

 

Erik Rahm

erik.rahm@umea.se

090-16 22 42

Enhetschef drift och underhåll

Lars Sandman

lars.sandman@umea.se

090-16 22 28

Tekniker

Andreas Persson

andreas.persson@umea.se

090-16 22 21

 

Håkan Sjöström

hakan.sjostrom@umea.se

090-16 22 21

Verkstadstekniker

Håkan Olofsson

hakan.olofsson@umea.se

090-16 22 22


Jonas Sandberg

jonas.sandberg@umea.se

090-16 22 22

Brandmästare

Yngve Isaksson

yngve.isaksson@umea.se

090-16 22 13

 

Conny Qwarforth

conny.qwarforth@umea.se

090-16 22 33

 

Joakim Olsson

joakim.olsson@umea.se

090-16 22 13

 

Håkan Iseklint

hakan.iseklint@umea.se

090-16 22 13

 

Åke Strandgren

ake.strandgren@umea.se

090-16 22 13

 

Rolf Lundin

rolf.lundin@umea.se

090-16 22 13

Brandförman

Håkan Fahlén


 

 

Joakim Lavin


 

 

Lars Mårdvall


 

 

Ulf Andersson


 

Brandman

Rolf Berglund


 

 

Jens Hedman


 

 

Sofia Lundqvist


 

 

Nils Lillieroth


 

 

Lars Karlsson


 

 

Bennie Pålsson


 

 

Magnus Forsgren


 

 

Niklas Nilsson


 

 

Andreas Mattsson


 

 

Erik Östman


 

 

Olov Aggevall


 

 

Pablo Grate


 

 

Per Emanuelsson


 

 

Crister Eriksson


 

 

Samuel Bergander


 

 

Urban Westerberg


 

 

Ted Nilsson


 

 

Eje Fällman


 

 

Alexander Lindström


 

 

Jon Eleblad


 

 

Jesper Fjellner


 

 

Christer Lundberg


 

 

Eric Persson


 

 

Olle Sandberg


 

 

Robert Gustavsson


 

 

Johan Törnqvist


 

 

Tommy Eriksson


 

 

Jan Krüg


 

 

Ulf Andersson


 

 

Anton Granberg


 

 

Mikael Jonsson


 

 

Fredrik Burlin


 

 

Karolina Sandström


 

Intern service/Städ

Gertrud Wiesler

gertrud.wiesler@umea.se

090-16 22 00


 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.