Startsida Umeå kommun

Säkerhetsarbete

Umeåregionens brandförsvar har till uppgift att stödja Umeå kommuns verksamheter med det interna säkerhetsarbetet. Avsikten är att kommmunen ska skapa en trygg och säker kommun för alla som berörs av vår verksamhet.

Driftstörningar

Det säkerhetsarbete som Umeåregionens brandförsvar bedriver ska syfta till att den kommunala verksamheten präglas av robusthet och kunna pågå med ett minimum av driftstörningar, olyckor, skador etc.

Tillsyn

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsarbetet och utövar genom Umeåregionens brandförsvar fortlöpande samordning, rådgivning, uppföljning och tillsyn inom säkerhetsområdet.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.