Startsida Umeå kommun

Säkerhetsarbete

Brandförsvar och säkerhet har till uppgift att stödja Umeå kommuns verksamheter med det interna säkerhetsarbetet. Avsikten är att kommmunen ska skapa en trygg och säker kommun för alla som berörs av vår verksamhet.

Det säkerhetsarbete som Brandförsvar och säkerhet bedriver ska syfta till att den kommunala verksamheten präglas av robusthet och kunna pågå med ett minimum av driftstörningar, olyckor, skador etc. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsarbetet och utövar genom Brandförsvar och säkerhet fortlöpande samordning, rådgivning, uppföljning och tillsyn inom säkerhetsområdet.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.