Startsida Umeå kommun

Försäkringsfrågor

Umeå kommun har vältäckande försäkringar. Utöver de försäkringar som kommunen har som arbetsgivare tecknas särskilda försäkringar:

  • Kommunförsäkring, egendom och ansvar
  • Tjänstereseförsäkring
  • Motorfordonsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring

Det innebär att kommunens personal är försäkrad vid exempelvis olyckor på arbetsplatsen och under resor i tjänsten. Den viktigaste försäkringen är ändå den som gäller skyddet av den som använder sig av kommunens verksamhet. Skolelever och förskolebarn har en olycksfallsförsäkring som gäller såväl i skolan som på fritiden.

Det är viktigt att komma ihåg att försäkringar inte är ett skydd mot olyckor. Försäkringarna är till för att lindra konsekvenserna av en olycka. Olyckor kostar alltid den drabbade både pengar och lidande. Umeå kommun arbetar därför tillsammans med försäkringsbolag med förebyggande insatser.

Brandförsvar och säkerhet har uppdrag att samordna kommunens upphandling av försäkringar. Se högerspalt för kontaktuppgifter till ansvarig.

Kontakt

Fredrik Thoms
090-16 22 07
070-337 88 66
fredrik.thoms@umea.se

Skadeanmälan

Vill du göra en skadeanmälan är det enklast att göra den i kommunens blankettbank.

Beroende på vilken skada du vill anmäla klickar du på en av länkarna nedan.

Skadeanmälan, egendom

Skadeanmälan, personskador

Sidan har granskats 2018-11-13

Sidans kortadress: www.umea.se/forsakringsfragor

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.