Startsida Umeå kommun

Fastighets organisation

Fastighets verksamhet är uppdelad i fyra huvudområden. Alla delar är starkt kopplade till varandra med tydlig processamverkan.

Bygg- och fastighetsteknik ansvarar för byggande och strategisk teknikutveckling.

Fastighetsförvaltning företräder kommunen som fastighetsägare och hyresvärd.

Fastighetsdrift ansvarar för drift och skötsel av kommunens fastigheter. Fastigheterna är uppdelade i olika distrikt, se karta och ansvariga för de olika distrikten.

Teknisk planering och administration ansvarar för resursplanering och administration av kommunens fastigheter samt hyresadministration av egna och förhyrda lokaler.


Kontakt

Karin Isaksson
teknisk chef
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Fastighets organisation

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.