Startsida Umeå kommun

Fastighets personal

Vilket förvaltningsområde ska jag kontakta?
Se vilket område fastigheten tillhör i förvaltningsområdeskartan. Den hittar du under Fastighets organisation.

Fastighets personal

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Teknisk chef

Karin Isaksson

karin.isaksson@umea.se

070-3322532

 

 

 

 

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Chef

Christina Lundgren

christina.lundgren@umea.se

090-16 23 43,
070-338 03 57

Fastighetsförvaltare Södra fvo

Lars Karlsson

lars.karlsson.2@umea.se

090-16 23 84,
070-384 23 84

Fastighetsförvaltare Södra fvo

Åsa Zaricksson

asa.zackrisson@umea.se

090-16 23 46,
070-386 23 46

Fastighetsförvaltare Västra fvo

Ulrika Backman

ulrika.backman@umea.se

090-16 23 81,
070-325 23 81

Fastighetsförvaltare Västra fvo

Erik LindbergFastighetsförvaltare Östra fvo

Jonas Sixtensson

jonas.sixtensson@umea.se

090-16 23 34,
070-527 61 52

Fastighetsförvaltare Östra fvo

Karin Nylén

karin.nylen@umea.se

090-16 23 40,
070-527 73 40

Fastighetsförvaltare Östra fvo

Julia Båmstedt från oktober 2018FASTIGHETSDRIFT
Chef

Rickard Salomonsson

rickard.salomonsson@umea.se

090-16 23 44,
070-780 08 60

Energi

 

 

 

Driftingenjör

Jonny Danielsson

jonny.danielsson@umea.se

090-16 23 55,
070-306 16 68

Driftingenjör

Ulf Roth

ulf.roth@umea.se

070-369 35 36

Energiingenjör

Ulf Larsson

ulf.a.larsson@umea.se

090-16 23 18,
070-646 23 18

Lås- och säkerhetstekniker

 

 

 

Tekniker

Ibrahim Gasi

ibrahim.gasi@umea.se

070-200 93 92

Lås och passage
Driftingenjör


Martin Renberg

martin.renberg@umea.se

070-369 00 41

Södra förvaltningsområdet

 

 

 

Driftområdeschef

vakantDrifttekniker

Ulf Lindholm

ulf.lindholm@umea.se

070-326 74 72

Drifttekniker

Toni Purhonen

toni.purhonen@umea.se

070-370 79 09

Drifttekniker

Lars Ödin

lars.odin@umea.se

070-344 84 69

Drifttekniker

Erik Henriksson

erik.henriksson@umea.se

073-500 43 39

Drifttekniker

Mikael Gustavsson

mikael.gustavsson@umea.se

070-611 34 48

Drifttekniker

Ulf Hansson

ulf.hansson@umea.se

073-500 69 39

Elektriker

Per Lindström

per.lindstrom@umea.se

070-319 06 84

Fastighetsskötare

Peter Nilsson

peter.nilsson@umea.se

073-800 94 40

Fastighetsskötare

Tomas Lundström

tomas.a.lundstrom@umea.se

070-559 48 45

Fastighetsskötare

Jonny Gunnarsson

johnny.gunnarsson@umea.se

070-310 46 56

Fastighetsskötare

Kent Westin

kent.westin@umea.se

070-344 89 48

Fastighetsskötare

Fanny Lidgren

fanny.lidgren.2@umea.se

070-406 08 22

Fastighetsskötare

Joakim Johansson

joakim.johansson@umea.se

070-405 54 46

Fastighetsskötare

Ove Lindberg

ove.lindberg@umea.se

070-780 03 08

Fastighetsskötare

Niklas Bergström

niklas.bergstrom@umea.se

070-780 06 37

Västra förvaltningsområdet

 

 

 

Driftområdeschef

Anders Wangdell

anders.wangdell@umea.se

090-16 23 22,
070-299 29 04

Drifttekniker

Torgny Forss
(tjänstledig)

torgny.forss@umea.se

070-369 04 11

Drifttekniker

Jonathan Lyttbacka

jonathan.lyttbacka@umea.se

070-369 38 43

Drifttekniker

Anders Strandberg

anders.strandberg@umea.se

070-369 43 09

Drifttekniker

Erland Tjernström

erland.tjernstrom@umea.se

070-369 04 43

Drifttekniker

Lukas Borgemo

lukas.borgemo@umea.se

070-769 23 11

Elektriker

vakantDrifttekniker

Magnus Holmgren

magnus.holmgren@umea.se

070-369 11 05

Drifttekniker

Andreas Nilsson

andreas.nilsson@umea.se

070-369 02 46

Fastighetsskötare

Olle Wiberg

olle.wiberg@umea.se

070-369 02 49

Fastighetsskötare

Håkan Lidgren

hakan.lidgren@umea.se

070-369 01 80

Fastighetsskötare

Simon Granström

simon.granstrom@umea.se

072-369 49 89

Fastighetsskötare

Peder Holm

peder.holm@umea.se

072-369 49 84

Fastighetsskötare

Mikael Lindgren

mikael.lindgren.3@umea.se

072 369 47 99

Fastighetsskötare

Björne Lind

bjorne.lind@umea.se

 

070-580 10 47

Fastighetsskötare

Bo-Gunnar Lindgren

bo-gunnar.lindgren@umea.se

070-369 43 05

Östra förvaltningsområdet

 

 

 

Driftområdeschef

Markus Sjögren

markus.sjogren@umea.se

090-162375

070-621 23 75

Driftsamordnare

Mats Ångström

mats.angstrom@umea.se

090-16 55 87,
070-326 74 90

Drifttekniker

Mikael Lindmark

mikael.lindmark@umea.se

070-225 05 53

Drifttekniker

Christoffer Lindholm

christoffer.lindholm@umea.se

070-998 19 38

Drifttekniker

Marcus Ödin

marcus.odin@umea.se

070-886 13 88

Drifttekniker

Anders Johansson

anders.johansson@umea.se

070-263 10 04

Drifttekniker

Ida Vidmark

ida.vidmark@umea.se

070-655 15 44

Elektriker

Håkan Tornlund

hakan.tornlund@umea.se

070-227 79 59

Fastighetsskötare

Johan Bergström

johan.bergstrom.2@umea.se

070-366 63 06

Fastighetsskötare

Daniel Ågren

daniel.agren@umea.se

070-225 05 52

Fastighetsskötare

Mats Strömberg

mats.stromberg@umea.se

070-225 13 27

Fastighetsskötare

Peter Burlin

peter.burlin@umea.se

070-321 74 84

Fastighetsskötare

Leif Anefjärd

leif.anefjard@umea.se

070-611 34 45

Fastighetsskötare

Stefan Ärlebo

stefan.arlebo@umea.se

070-225 10 01

Fastighetsskötare

Veronica Öhman tjl tom 2019

veronica.ohman@umea.se


Fastighetsskötare

Sanna Johansson Persson

sanna.persson@umea.se

070-269 75 19

Fastighetsskötare

Nicklas Löfström

nicklas.lofstrom@umea.se

070-258 18 48

Fastighetsskötare

Petter Oppman

petter.oppman@umea.se

070-370 23 28

Fastighetsskötare

Joachim Sterner

joachim.sterner@umea.se

070-688 22 04

BYGG OCH FASTIGHETSTEKNIK

Chef

David Tornberg

david.tornberg@umea.se

090-16 23 14,
070-994 06 67

Byggprojektledning

 

 

 

Byggprojektledare

Johan Bäckman

johan.backman@umea.se

090-16 23 78,
070-331 00 27

Byggprojektledare

Peder Granström

peder.granstrom@umea.se

090-16 23 45,
070-206 82 84

Byggprojektledare

Oskar Johansson

oskar.johansson@umea.se

 

090-16 23 25

070-217 00 39

Byggprojektledare

Erik Öhgren (tjl feb 2019)

erik.ohgren@umea.se

090-16 23 37,
070-263 87 85

Byggprojektledare

Pär Näsholm

par.nasholm@umea.se

090-16 23 90,
070-232 55 88

Byggprojektledare

Erik Nilsson

erik.nilsson@umea.se

090-16 23 52,
070-516 44 24

Byggprojektledare

Patrik Lindqvist

patrik.lindqvist@umea.se

090-16 23 86,
070-323 17 17

Byggprojektledare

Ronny Nilsson

ronny.nilsson@umea.se

090-16 23 89,
070-644 18 87

Byggprojektledare

Magnus Conradsson


070-383 32 35

Byggprojektledare

Dylan Jones

dylan.jones@umea.se

090-16 23 92

070-950 35 51

Byggprojektledare

Sylvain Glos

sylvain.glos@umea.se

090-16 24 98

070-655 30 33

Säkerhet

 

 

 

Säkerhetssamordnare

Ann-Christine Åström

ann-christine.astrom@umea.se

090-16 23 87,
070-666 23 87

Miljö
Miljösamordnare

Maria Sandström

maria.sandstrom@umea.se

090-16 16 52

Byggservice

 

 

 

Arbetschef

Lars Dahlén

lars.dahlen@umea.se

090-16 23 47,
073-800 75 28

Arbetsledare

Håkan Andersson

hakan.andersson@umea.se

090-16 22 95,
070-302 27 28

Byggledare

Roger Marklund

roger.marklund@umea.se

 

070-516 22 77

Arbetsledare

Per Barrefjord

per.barrefjord@umea.se

090-16 22 94,
073-516 11 03

Snickare

Elias Andersson

elias.andersson@umea.se

070-516 06 63

Snickare

Per Jacobsson

per.jacobsson@umea.se

070-516 02 76

Snickare

Krister Jakobsson

krister.jakobsson@umea.se

070-516 22 20

Snickare

Bertil Johansson

bertil.johansson@umea.se

070-516 01 19

Snickare

Jan Kalaja

jan.kalaja@umea.se

070-516 05 57

Murare

Kalle Karlsson

karl.karlsson@umea.se

073-516 09 90

Målare

Jörgen Öman

jorgen.oman@umea.se

070-516 14 16

Snickare

Linus Schefström

linus.scherfstrom@umea.se

070-516 01 03

Snickare

Anders Nilsson

anders.nilsson@umea.se

070-516 00 55

Snickare

Jonas Nilsson

jonas.nilsson@umea.se

073-516 66 47

Murare

Ola Nilsson

ola.nilsson@umea.se

070-255 79 49

Snickare

Jonas Sundling

jonas.sundling@umea.se

070-637 08 77

Snickare

Jonas Vesterlund

jonas.vesterlund@umea.se

070-516 03 06

Snickare

Mikael Öberg

mikael.oberg@umea.se

070-516 95 96

Snickare

Anders Nyström

anders.nystrom@umea.se

070-516 77 03

Snickare

Ove Sihlén

ove.sihlen@umea.se

070-516 15 45

TEKNISK PLANERING OCH ADMINISTRATION 

Chef

Christer Viklund

christer.viklund@umea.se

090-16 12 95,
070-995 08 06

Hyra

 

 

 

Hyresassistent Södra fvo

Elleonor Engström

elleonor.engstrom@umea.se

090-16 23 30

Hyreassistent Västra fvo

Jan-Ivan Tjärnström

jan.tjarnstrom@umea.se

090-16 23 31

Hyresassistent Östra fvo

Eija Lind

eija.lind@umea.se

090-16 23 24

Besiktning
Besiktningsman

Lars Lind

lars.lind@umea.se

090-16 51 58,
070-375 02 72

Planering

 

 

 

Projekthandläggare

Anna Bugaeva

anna.bugaeva@umea.se

090-16 23 49

Planeringsingenjör

Kenneth Eriksson

kenneth.eriksson@umea.se

090-16 23 35,
070-344 84 67

Projekteringsingenjör

Mikael Nyman

mikael.nyman@umea.se

090-16 23 39,
070-643 23 39

Teknisk assistent

Greta Sjöström

greta.sjostrom@umea.se

090-16 23 26

Teknisk assistent

Eric Bengtsson

eric.bengtsson@umea.se

090-16 23 29

Teknisk assistent

Marie Wiklund

marie.wiklund@umea.se

090-16 23 38

Assistent

Hanna Ekman

hanna.ekman@umea.se


090-162307

070-440 39 21

Assistent

Ingrid Robertsson

ingrid.robertsson@umea.se

070-696 23 07

Ekonomi och lev-reskontra

 

 

 

Ekonomiassistent

Anita Markusson

anita.markusson@umea.se

090-16 51 08

Ekonomiassistent

Kristina Norén

kristina.noren@umea.se

090-16 23 61

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.