Startsida Umeå kommun

Fritid

Fritid ansvarar för verksamhet som sköter och driver idrotts- och fritidsanläggningar, fritids-, utflykts- och rekreationsområden, anläggningar för fritidsbåtar, insatser inom fritidsfiske och friluftsliv samt ungdoms- och  fritidsgårdsverksamhet. Vi är också en kontakt och ett stöd mellan kommunen och det organiserade föreningslivet.

Fyra horisontella mål

Tillsammans arbetar Fritid mot fyra horisontella mål.
Det innebär att Umeå ska vara en

  • idrottskommun som kännetecknas av ett brett idrottsutövande, idrott på elitnivå, ett stort utbud av arrangemang och samverkan med gymnasium och universitet
  • ​föreningskommun som erbjuder förutsättningar för ett jämlikt och berikande fritidsutbud
  • ungdomskommun som kännetecknas av en utvecklande, främjande och trygg miljö med fokus på ungas medskapande och deltagande i den demokratiska processen
  • hälsokommun som erbjuder kommunens invånare en livsmiljö som främjar god folkhälsa med möjligheter till spontanverksamhet, motion, rekreation och friluftsliv.

Fem avdelningar

Fritid är indelat i sex olika avdelningar: drift, unga, Föreningsbyrån, bad, Folkhälsa och tillgänglighet och Umebrå. Fritid har också en stab som ger stöd i form av ekonomi, personalfrågor, IT, kommunikation och utveckling.

Kontakt

Fritid
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)
umea.fritid@umea.se

Besöksadress:
Stadshusområdet, Skolgatan 31A
Södra flygeln, bottenvåningen

Organisation och personal

Stefan Hildingsson, fritidschef

Stefan Hildingsson
fritidschef

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.