Startsida Umeå kommun

Kultur

Kulturverksamheten driver stadsbiblioteket i kulturhuset Väven, tio närbibliotek och Kvinnohistoriskt museum. Ett annat ansvarsområde är att stödja och stimulera kulturverksamhet, särskilt bland barn och unga och att bedriva egen programverksamhet. Kulturnämnden beslutar vad kulturverksamheten ska arbeta med.

Vision

Visionen i det kulturpolitiska programmet bygger på kultur som

  • njutning, glädje, lust och passion
  • arena för skapande kritiska och aktiva invånare
  • investering och inspiration för ett hållbart samhälle och global utveckling.

Kultur för alla

Umeå kommun ska

  • satsa på ett kulturliv som är öppet och tillgängligt för alla över hela kommunen
  • utarbeta metoder och utvärderingsmodeller så att kommunen bättre och mer aktivt kan fungera som serviceorgan för medborgare, kulturföreningar och nätverk samt stärka alla kulturutövare
  • stärka samverkan mellan olika kulturaktörer, föreningar och frivilligorganisationer i det civila samhället, den offentliga sektorn och näringslivet
  • främja och stödja amatörkulturen.

Avdelningar

Inom Kultur finns fyra avdelningar; Bibliotek, Program, Kvinnohistoriskt museum och Administration.

Bibliotek

Avdelningen bibliotek består av fyra enheter. I Bibliotek Norr och Bibliotek Söder samlas de 10 närbiblioteken, där flertalet av biblioteken är placerade i skolor och är kombinerade folk- och skolbibliotek. Stadsbiblioteket i Väven är uppdelad i två enheter, Väven Lär och Väven Läs. I Väven Läs finns också bokbussen som servar förskolor, skolor, fritidshem och bostadsområden utanför tätorten. Till Väven Lär är den statligt finansierade verksamheten Sveriges depåbibliotek och lånecentral knuten.

Programavdelning

Programavdelningen består av konstverksamhet, program- och gästspel, kultur i skolan, kultur för seniorer samt Kulturcentrum för barn och unga. Avdelningen säkerställer att verksamheterna, tillsammans med andra aktörer, levererar ett brett och högkvalitativt programutbud som välkomnar alla, oavsett förutsättningar eller förkunskaper.

Programavdelningen tillhandahåller och utvecklar pedagogiska plattformar för eget skapande, med barn och ungdomar som särskilt prioriterad målgrupp.

Kvinnohistoriskt museum

Kvinnohistoriskt museum skapar utställningar, pedagogiskt program och programverksamhet till en bred allmänhet, nationellt och internationellt. Kvinnohistoriskt museum fokuserar i sin verksamhet och i sina utställningar på kvinnors historia ur ett könsmaktsperspektiv och har frågor om kön, makt, historia och identitet som genomgående teman.

Administrativ avdelning

Den administrativa avdelningen bistår med service och stöd i teknikfrågor till biblioteken och programverksamheten. Avdelningen ansvarar också för lokalbokning, biljettförsäljning och visningar i Väven samt arbetar med kommunikation och marknadsföring av Kulturs verksamheter.

Ledningens arbete

Kulturverksamhetens ledningsgrupp arbetar bland annat med bidragsgivning, uppföljning och utvärdering av all verksamhet, internationellt arbete samt fastställer programverksamhet.

Kulturbolag

Utöver detta finns även kulturbolag. Umeå kommun äger tillsammans med Region Västerbotten Västerbottens Museum AB och Norrlandsoperan AB. Formell ägare är kommunstyrelsen som via Umeå kommunföretag AB fördelar bidrag till verksamheten.

Stöd till kulturaktörer

Tillsammans med Region Västerbotten, Statens kulturråd och andra bidragsgivare, stödjer kulturnämnden Ögonblicksteatern, Profilteatern, flera studieförbund, Umeå teaterförening, Umeå folkmusikförening och många andra föreningar.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.