Startsida Umeå kommun

Personal

Miljö- och hälsoskydd består av cirka 50 anställda. De flesta är miljöinspektörer, men hos oss finns också naturvårdare, energi- och klimatrådgivare, budgetrådgivare, konsumentrådgivare, administratörer, informatör och förvaltare.

Verksamhetschef

Margareta Green Palo
miljö- och hälsoskyddschef
090-16 16 84, 070-661 16 84
margareta.green-palo@umea.se

Verksamhetsområdeschefer

Annika Söderlund
miljöskydd
090-16 16 87, 073-079 57 37
annika.soderlund@umea.se

Jenny Wallin
livsmedelssäkerhet och serveringstillstånd
090-16 16 51, 070-536 16 51
jenny.wallin@umea.se

Administration och information

Chatrin Lindgren
assistent
090-16 16 91
chatrin.lindgren@umea.se

Ulla Aronsson
informatör
090-16 16 54, 070-322 16 54
ulla.aronsson@umea.se

Maria Wetterlöv
kommunikatör
090-16 23 12, 070-980 11 04
maria.wetterlov@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.