Startsida Umeå kommun

Personal

Miljö- och hälsoskydd består av ca 50 anställda. De flesta är miljöinspektörer, men hos oss finns också naturvårdare, energi- och klimatrådgivare, budgetrådgivare, konsumentrådgivare, administratörer, informatör och förvaltare.

Verksamhetschef

Margareta Green Palo
miljö- och hälsoskyddschef
090-16 16 84, 070-661 16 84
mejl

Verksamhetsområdeschefer

Annika Söderlund
miljöplanering och konsumtion
090-16 16 87, 073-079 57 37
mejl

Robert Erixon
miljöskydd
090-16 17 36, 070-203 68 61
mejl

Jenny Wallin
livsmedelssäkerhet och serveringstillstånd
090-16 16 51, 070-536 16 51
mejl

Administration och information

Chatrin Lindgren
assistent
090-16 16 91
mejl

Ulla Aronsson
informatör
090-16 16 54, 070-322 16 54
mejl

Maria Hedin
kommunikatör
090-16 23 66, 070-227 81 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.