Startsida Umeå kommun

Lantmäteri

Vi ansvarar för kommunens grundläggande landskapsinformation och fastighetsdata, IT/GIS. Vi är också kommunal Lantmäterimyndighet (KLM) i Umeå kommun. Vi utför även olika tekniska arbeten som service till byggnadsnämnden. Vi svarar även för en omfattande fastighetsrättslig service åt såväl andra förvaltningar som till allmänheten.

Lantmäteris ansvarar för

 • grundläggande geografisk information inom kommunen
 • namn och adressättning inkl lägenhetsregister
 • framställning av kartprodukter
 • samordning, support, analyser och produkter avseende GIS inom kommunen
 • registrering och arkivhållning avseende byggnads-, lägenhets- och adressregister samt flygfoton
 • fastighetsbildning inom kommunens fastighetsbildningsområde
 • fastighetsrättslig service och rådgivning
 • fastighetsrättsliga uppdrag
 • mätningstekniska arbeten och uppdrag
 • arkiv och ajourhållning av fastighetsregister och registerkarta
 • upprättande av grundkartor och fastighetsförteckningar
 • kommunens stomnät i plan och höjd.

Verksamheten leds politiskt av byggnadsnämnden.

 

Kontakt:

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Adressuppgifter

Anna Helmersson

anna.helmersson@umea.se

090-161326

Arkiv

Stefan Andersson

stefan.andersson@umea.se

090-161401

Fastighetsbildning

Expedition

lantmaterimyndigheten@umea.se

090-161328

Fastighetsregister

Expedition

lantmaterimyndigheten@umea.se

090-161328

GIS-analyser och visualiseringar

Annika Deschamps

annika.deschamps@umea.se

090-161302

Kartdata

Anders Lidman

anders.lidman@umea.se

090-161405

Lägenhetsregister

Anna Helmersson

anna.helmersson@umea.se

090-161326

Mätningstekniska uppdrag

Kerstin Östberg

kerstin.ostberg@umea.se

090-161318

Namnsättning

Anders Lidman

anders.lidman@umea.se

090-161405

Stomnät

Kerstin Östberg

kerstin.ostberg@umea.se

090-161318

 

Aktuellt

Torsdagen 13/9 kl 13:00 - 15:30 har Lantmäteri tillfälligt stängt för besök.

Kontakt

Lantmäteri
090-16 13 00 (expedition)
lantmateri@umea.se

Lantmäterimyndigheten
090-16 13 28 (expedition)
lantmaterimyndigheten@umea.se

Besöksadress:

Stadshuset
Skolgatan 31 A

Mer information

Kartor, geografisk information och GIS

Fastighetsfrågor, lantmäteri

Kvalitetsdeklaration, Lantmäteri (pdf)

Kvalitetsdeklaration, Lantmäterimyndigheten (pdf)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.