Startsida Umeå kommun

Personal, Lantmäteri

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Lantmäterichef

Marie Häggström

marie.haggstrom@umea.se

090-16 14 29, 070-300 02 66

Delprocessledare

 


 

Geodesi, teknisk lantmätare

Kerstin Östberg

kerstin.ostberg@umea.se

090-16 13 18, 070-295 18 51

Geografiska data, mätningsingenjör

Anders Lidman

anders.lidman@umea.se

090-16 14 05, 070-323 66 41

GIS, GIS-samordnare

Annika Deschamps

annika.deschamps@umea.se

090-16 13 02, 073-824 90 28

KLM, tillförordnad KLM-chef/förrättningslantmätare

Mattias Lönn

mattias.lonn@umea.se

090-16 13 17, 073-087 46 20 

Kartdata och GIS

Stefan Andersson

stefan.andersson@umea.se

090-16 14 01, 070-551 53 02

 

Veronica Grahn

veronica.grahn@umea.se

090-16 13 95, 073-033 05 00

 

Marika Jacobsson

marika.jacobsson@umea.se

090-16 13 62, 070-695 13 62

 

Anna Berglund

anna.berglund@umea.se

090-16 13 06

 


Petter Lämås

petter.lamas@umea.se

090-16 13 04, 073-232 20 49

 

Anna Helmersson

anna.helmersson@umea.se

090-16 13 26, 070-219 72 92


Marie Krantz

marie.krantz@umea.se

073-400 52 60

 

 

Ruben Norén Selberg

ruben.selberg@umea.se

090-16 13 12

 


Robin Lundberg

robin.lundberg@umea.se

090-16 25 90

 

 

Andreas Krantz

andreas.krantz@umea.se

090-16 13 10, 070-684 13 10

 

Jessica Lundholm

jessica.lundholm@umea.se

090-16 13 00

 

 

Karin Strömgren

karin.hentschel@umea.se

090-16 13 13, 070-396 93 13

 

Kicki Wentzel Smedh

kristina.wentzel-smed@umea.se

 

 

 

Marcus Edmark Lindh

marcus.lindh@umea.se

090-16 13 77, 070-222 20 22


Josefine Möller

josefine.moller@umea.se

090-16 13 27

070-248 48 21


Olle Åberg

olle.aberg@umea.se

090-16 25 93

 


Marianne Nyman

marianne.nyman@umea.se

090-16 25 92

 

Lantmäteriförrättningar

Ethel Björklund

ethel.bjorklund@umea.se

090-16 13 07, 070-638 13 07

 

Lennart Holmgren

lennart.holmgren@umea.se

090-16 13 25, 072-558 68 62


Erik Stark

erik.stark@umea.se

090-16 14 35, 070-225 26 97


Lars-Jonas Kaddik

larsjonas.kaddik@umea.se

090-16 13 01, 070-399 06 76


 

Thomas Nyberg

thomas.nyberg@umea.se

090-16 12 80, 070-399 01 22


Clara Jonsson

clara.jonsson@umea.se 

090-16 14 80

070-950 21 56


Elinor Mjörnerud

elinor.mjornerud@umea.se

090-16 13 49

 

Mätning

Jörgen Andersson

jorgen.andersson@umea.se

090-16 14 06, 070-686 82 59

 

Said Besevki

said.besevki@umea.se

090-16 13 39, 070-300 11 62


Mattias Eklund

mattias.eklund@umea.se

090-16 13 08, 070-253 08 35

 

Mikael Uppenberg

mikael.uppenberg@umea.se

090-16 13 58, 070-588 07 55

 

Göran Vingren

goran.vingren@umea.se

090-16 13 38, 070-647 48 78

 

Fredrik Andersson

fredrik.andersson.2@umea.se

090-16 13 65, 070-210 13 23

 

Nina Harryson

nina.harryson@umea.se

090-16 13 23, 073-161 33 41


Samuel Lundin

samuel.lundin@umea.se

090-16 13 05

070-645 79 75

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.