Startsida Umeå kommun

Personal, Lantmäteri

Funktion

Namn

Telefon

Mobil

 

 

 

 

Processledare/lantmäterichef

Marie Häggström

090-16 14 29

070-300 02 66

 


 

 

 

 

 

 

Delprocessledare

 

 

 

Geodesi, teknisk lantmätare

Kerstin Östberg

090-16 13 18

070-295 18 51

Geografiska data, mätningsingenjör

Anders Lidman

090-16 14 05

070-323 66 41

GIS, GIS-samordnare

Annika Deschamps

090-16 13 02

073-824 90 28

KLM, KLM-chef/förrättningslantmätare

Mattias Berggrund

090-16 13 60

070-223 40 90

 

 

 

 

Kartdata och GIS

Stefan Andersson

090-16 14 01

070-551 53 02

 

Veronica Grahn

090-16 13 95

073-033 05 00

 

Marika Jacobsson

090-16 13 62

070-695 13 62

 

Johan Johansson

090-16 13 21

070-236 16 65

 

Anna Berglund

090-16 13 06

 


Petter Lämås

090-16 13 04

073-232 20 49

 

Anna Helmersson

090-16 13 26

070-219 72 92

 

Ruben Norén Selberg

090-16 13 12

 

 

Sofia Yassin

090-16 13 27

 

 

Andreas Krantz

090-16 13 10

070-684 13 10

 

Jessica Lundholm

090-16 13 00


 

Karin Strömgren

090-16 13 13

070-396 93 13

 

Kicki Wentzel Smedh

 

 

 

Marcus Edmark Lindh

090-16 13 77

070-222 2022

 

Lars Lindh

090-16 13 49

070-530 41 90

Lantmäteriförrättningar

Ethel Björklund

090-16 13 07

070-638 13 07

 

Lennart Holmgren

090-16 13 25

072-558 68 62


Mattias Lönn

090-16 13 17 

073-087 46 20


Erik Stark

090-16 14 35

070-225 26 97


Lars-Jonas Kaddik

090-16 13 01

070-399 06 76


Thomas Nyberg

090-16 12 80

070-399 01 22

Mätning

Jörgen Andersson

090-16 14 06

070-686 82 59

 

Said Besevki

090-16 13 39

070-300 11 62


Mattias Eklund

090-16 13 08

070-253 08 35

 

Erland Forsmark

090-16 13 05

070-645 79 75

 

Mikael Uppenberg

090-16 13 58

070-588 07 55

 

Göran Vingren

090-16 13 38

070-647 48 78

 

Fredrik Andersson

090-16 13 65

070-210 13 23

 Nina Harryson

090-16 13 23

073-161 33 41

 

 

 

 

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.