Startsida Umeå kommun

Stöd och omsorg, socialtjänst

Verksamhetsområde Stöd och omsorg, socialtjänsten, är en del av kommunen och politiskt ansvarig nämnd för området är individ- och familjenämnden. Socialtjänsten arbetar med att ge stöd och omsorg till barn/unga, vuxna och äldre som bor eller befinner sig i Umeå.

Viktiga grundpelare i detta arbete är att

  • socialtjänsten ska främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt verka för goda uppväxtförhållanden för barn och unga
  • socialtjänstens verksamheter ska utföras med god kvalitet, vilket bland annat innebär respektfullt bemötande, tydlighet, lättillgänglighet och rättssäkerhet
  • socialtjänstens personal och ledning ska ha god kompetens och en välfungerande arbetsmiljö.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för vissa grupper:

  • barn och ungdomar som far eller riskerar att fara illa
  • enskilda med missbruksproblem
  • äldre människor med behov av stöd och omsorg
  • människor med funktionshinder
  • enskilda som vårdar en anhörig

Organisation

Stöd och omsorg, organisationsskiss

Stöd och omsorg, organisation. Klicka på skissen och gör den större.

Kontakt

Socialtjänsten
Umeå kommun
901 84 Umeå

Kontakta socialtjänsten

Karolina Lundqvist

Karolina Lundqvist
socialdirektör

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.