Startsida Umeå kommun

Ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige för att söka asyl och är under 18 år räknas som ensamkommande barn. Migrationsverket anvisar asylsökande barn till alla kommuner i Sverige.

Umeå kommun har flera hem för vård och boende (HVB-boenden) för ensamkommande barn under 18 år. För ungdomar från 16 år finns också stödboenden och kommunen har en stödverksamhet för ensamkommande unga över 18 år som har uppehållstillstånd.

Kontakt

Monica Wahlström
verksamhetschef
Ensamkommande barn
Umeå kommun
090-16 13 51
monica.wahlstrom@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.