Startsida Umeå kommun

Ledning, Stöd och omsorg

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Socialdirektör

Karolina Lundkvist

mejl

090-16 17 71

Personalchef

Åse Nymberg

mejl

090-16 23 41

Ekonomichef

Madelaine Salomonsson

mejl

090-16 21 82

Ledningskoordinator stöd och omsorg

Ulrika Gustafsson

mejl

090-16 30 64

Verksamhetschefer

 

 

 

Individ- och familjeomsorg

Camilla Thunell

mejl

090-16 10 65

Insatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Marie Thomas t.f.

mejl

090-16 36 14

Personlig assistans

Malin Björkman

mejl

090-16 45 57

Socialpsykiatrin

Maria Westin

mejl

090-16 19 01

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.