Startsida Umeå kommun

Ledning, Stöd och omsorg

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Socialdirektör

Karolina Lundkvist

karolina.lundqvist@umea.se

090-16 17 71

Personalchef

Åse Nymberg

ase.nymberg@umea.se

090-16 23 41

Ekonomichef

Madelaine Salomonsson

madelaine.salomonsson@umea.se

090-16 21 82

Ledningskoordinator stöd och omsorg

Ulrika Gustafsson

ulrika.gustafsson@umea.se

090-16 30 64

Verksamhetschef, myndighetsutövning

Viviann Dannelöv

viviann.dannelov@umea.se

090-16 17 81

Verksamhetschef, funktionshinderomsorg

Malin Björkman

malin.bjorkman.2@umea.se

090-16 45 57

Verksamhetschef, individ- och familjeomsorg

Monica Wahlström

monica.wahlstrom@umea.se

090-16 13 51

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.