Startsida Umeå kommun

Kontaktuppgifter, Mark och exploatering

Umeå kommun
Mark och exploatering
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)

Ledning

Tf Mex-chef

Malin Lagerwall   
090-16 14 38
malin.lagerwall@umea.se

Affärsledare bostäder

Helen Nilsson      
090-16 23 56
helen.nilsson@umea.se

Affärsledare mark

Jenny Vindegard
090-16 23 74
jenny.vindegard@umea.se


Affärsledare verksamheter

Per Westergren     
090-16 23 73
per.westergren@umea.se

Affärsområde bostäder

Helen Nilsson    
090-16 23 56
helen.nilsson@umea.se

Jenny Vindegard    
090-16 23 74
jenny.vindegard@umea.se

Sarah Lundgren    
föräldraledig

Kajsa Dahlberg    
090-16 14 55
kajsa.dahlberg

Anna Löfqvist
föräldraledig

Carl Rasmunds
090-16 23 04
carl.rasmunds@umea.se

Sandrine Rivoire
090-16 23 05
sandrine.rivoire@umea.se

Affärsområde mark

Jenny Vindegard 
090-16 23 74
jenny.vindegard@umea.se

Anders Ottosson  
090-16 23 85
anders.ottosson.2@umea.se

Johan Sandberg
090-16 23 76
johan.sandberg@umea.se

Emma Pettersson    
studieledig

Affärsområde verksamheter

Per Westergren
090-16 23 73
per.westergren@umea.se

Frida Lindström  
090-16 23 53
frida.m.lindstrom@umea.se

Johan Sjöström    
090-16 14 21
johan.sjostrom.2@umea.se

Åsa Kallin  
föräldraledig

Sara Vikman
090-16 23 03
sara.vikman@umea.se

Rebecka Lindgren
090-16 23 63
rebecka.lindgren@umea.se

Marksanering

Jonas Fagerman  
090-16 14 32
jonas.fagerman@umea.se

Kartor

Emma Pettersson
studieledig

Kartor

Rebecka Lind
090-16 23 58
rebecka.lind@umea.se

Administration

Lillemor Lundström
090-16 12 56
lillemor.lundstrom@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.