Startsida Umeå kommun

Kontaktuppgifter, Mark och exploatering

Umeå kommun
Mark och exploatering
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)

Ledning

Mark- och exploa-
teringschef

Stina Sjöblom   
090-16 23 11
070-669 22 67
mejl

Affärsledare
Bostäder

Helen Nilsson      
090-16 23 56
070-586 23 56
mejl

Affärsledare
Verksamheter

Per Westergren     
090-16 23 73
070-557 10 22
mejl

Affärsledare
Mark

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
mejl


Affärsområde bostäder

Helen Nilsson    
090-16 23 56
070-586 23 56
mejl

Jenny Vindegard    
090-16 23 74
070-699 98 65
mejl

Sarah Lundgren    
090-16 23 01
073-039 29 56
mejl

Kajsa Dahlberg    
090-16 14 55
073-811 81 16
mejl

Anna Löfqvist
föräldraledig

Affärsområde verksamheter

Per Westergren
090-16 23 73
070-557 10 22
mejl

Frida Lindström  
090-16 23 53
070-380 12 56
mejl

Lars Lundgren  
090-16 23 97
070-305 17 18
mejl

Johan Sjöström    
090-16 14 21
072-722 14 21
mejl

Åsa Kallin  
090-16 23 82
070-304 69 49
mejl

Sara Vikman
090-16 23 03
070-210 13 40
mejl

Affärsområde mark

Jenny Vindegard 
090-16 23 74
070-699 98 65
mejl

Anders Ottosson  
090-16 23 85
070-384 16 99
mejl

Lars Lundgren  
090-16 23 97
070-305 17 18
mejl

Johan Sandberg
090-16 23 76
076-833 23 92
mejl

Emma Pettersson    
studieledig

Marksanering

Jonas Fagerman  
090-16 14 32
070-350 34 48
mejl

Kartor

Emma Pettersson
studieledig

Kartor

Rebecka Lind
090-16 23 58
070-231 80 13
mejl

Administration

Lillemor Lundström
090-16 12 56


mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.