Startsida Umeå kommun

Kontaktuppgifter, Mark och exploatering

Umeå kommun
Mark och exploatering
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)

Ledning

Mark- och
exploateringschef

Helen Nilsson
090-16 23 56
helen.nilsson@umea.se

Affärsledare 

verksamheter

Per Westergren      
090-16 23 73
per.westergren@umea.se

Affärsledare 

mark

Jenny Vindegard
090-16 23 74
jenny.vindegard@umea.se


Affärsledare 

bostäder

Anna Löfqvist
090-16 23 59
anna.lofqvist@umea.se

Affärsområde bostäder

Kajsa Dahlberg    
090-16 14 55 kajsa.dahlberg@umea.se

Jenny Vindegard    
090-16 23 74
jenny.vindegard@umea.se

Sarah Lundgren    
090-16 23 01
sarah.lundgren@umea.se


Anna Löfqvist
090-16 23 59
anna.lofqvist@umea.se

Carl Rasmunds
090-16 23 04
carl.rasmunds@umea.se

Sandrine Rivoire
090-16 23 05
sandrine.rivoire@umea.se

Affärsområde mark

Jenny Vindegard 
090-16 23 74
jenny.vindegard@umea.se

Anders Ottosson  
090-16 23 85
anders.ottosson.2@umea.se

Johan Sandberg
090-16 23 76
johan.sandberg@umea.se

Affärsområde verksamheter

Per Westergren
090-16 23 73
per.westergren@umea.se

Frida Lindström  
090-16 23 53
frida.m.lindstrom@umea.se

Johan Sjöström    
090-16 14 21
johan.sjostrom.2@umea.se

Åsa Kallin  
föräldraledig

Sara Vikman
090-16 23 03
sara.vikman@umea.se

Rebecka Lindgren
föräldraledig

Emma Pettersson
090-16 23 58
emma.pettersson@umea.se

Marksanering

Jonas Fagerman  
090-16 14 32
jonas.fagerman@umea.se

Administration

Lillemor Lundström
090-16 12 56
lillemor.lundstrom@umea.se

Sidan har granskats 2018-09-26

Sidans kortadress: www.umea.se/personalmex

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.