Startsida Umeå kommun

Personal

Här finns kontaktuppgifter till alla på Näringslivsservice.

Näringslivsschef

Peter Juneblad   
070-225 72 15
peter.juneblad@umea.se

Administration och ekonomi

Johanna Palmlöf-Brus
090-16 30 20
070-274 71 56
johanna.palmlof@umea.se

Näringslivsutvecklare

Handel, Fastighet,
Etablering och lokaler

Anders Kjellander      
090-16 32 17
070-390 00 56
anders.kjellander@umea.se

Strategisk utveckling
inom besöksnäring 

Anna Molin   
090-16 37 72
073-078 50 26
anna.molin@umea.se

Innovation och
nyföretagande

Åsa Fällman     
090-16 32 18
070-601 68 31
asa.fallman@umea.se

Industri

Marie Gidlund
090-16 32 11
070-611 21 10
marie.gidlund@umea.se

Företags- och
evenemangslots

Karin Björk
090-16 16 88
070-653 16 88
karin.bjork@umea.se

Marknad

Marknadschef

Anna Olofsson
090-16 32 14
070-652 06 56
anna.olofsson@umea.se

Marknadsassistent

Nils Håkansson   
076-777 35 36
nils.hakansson@umea.se

Strategi

Utvecklingsstrateg,
projektutveckling och
medfinansieringsfrågor

Emmy Sundin
090-16 23 72
070-327 69 62
emmy.sundin@umea.se

Internationell strateg


Cathrin Alenskär
090-16 22 80
070-370 55 73
cathrin.alenskar@umea.se

Internationell strateg


Susanne Olsson
090-16 12 55
070-244 46 49
susanne.a.olsson@umea.se

Omvärldsstrateg


Åsa Ågren Wikström
090-16 13 87
070-382 29 72
asa.agren.wikstrom@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.