Startsida Umeå kommun

Överförmyndarenheten i Umeåregionen

Överförmyndarenheten i Umeåregionen (ÖFUR) är administrativ, beredande och verkställande organisation för överförmyndare i Umeå, Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns och Vännäs kommun. Enheten har kontor i Umeå.

Överförmyndarenheten granskar förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet med ledning av de förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och andra handlingar och uppgifter som har lämnats in. Enheten ansvarar för rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare och ger information och rådgivning inom överförmyndarnas verksamhetsområde.

Överförmyndarenhetens uppgifter är att

  • utföra samtliga uppdrag från överförmyndarnämnden i Umeåregionen
  • utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare
  • bereda ärenden som inte kan delegeras
  • granska och förvara akter enligt dokumenthanteringsplan
  • rekrytera och utbilda gode män, förvaltare och förmyndare. 

Personal

Namn:

Mejl:

Telefon:

Åsa Pålsson Stråe, chef

mejl

090-16 36 11

Berit Persson, handläggare

mejl

090-16 28 62

Camilla Carlstedt, handläggare

mejl

090-16 13 45

Jenny Karlsson, assistent

mejl

090-16 28 31

Jessica Wikström Agerberg, handläggare, ensamkommande barn

mejl

090-16 31 21

Kristin Pettersson Lehto, assistent

mejl

090-16 10 59

Kristina Boquist, handläggare,
ensamkommande barn

mejl

090-16 31 33

Kristina Nilsson, jurist

mejl

090-16 12 58

Linda Storm, handläggare,
ensamkommande barn (föräldraledig)

mejl

090-16 28 68

Maria Strömberg, handläggare

mejl

090-16 31 20

Martin Hånell, handläggare

mejl

090-16 17 15

Martin Åhman, handläggare

mejl

090-16 28 63

Susanne Töyrä, assistent

mejl

090-16 28 67

Kontakt

Överförmyndarenheten i Umeåregionen
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00
mejl

Besöksadress:

Götgatan 3, 2 trappor

Öppettider:

Måndag-onsdag, 13.30-14.30
torsdag-fredag, 10.00–11.30

Under öppettid kan du hämta och lämna handlingar och boka tid. Du kan också boka tid för besök via telefon eller mejl. 

Telefontider:

Måndag, tisdag, torsdag och fredag 09.30-11.30
Onsdag 13.30-14.30

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.