Startsida Umeå kommun

Personal, övergripande planering

Malin Lagervall, planeringschef, Umeå kommun

Malin Lagervall
planeringschef
090-16 14 38
070-298 54 10 
malin.lagervall@umea.se

Daniel Lindström
samhällsplanerare
090-16 14 92
daniel.lindstrom@umea.se

Pernilla Helmersson

Pernilla Helmersson
samhällsplanerare
090-16 11 95
070-611 75 57
pernilla.helmersson@umea.se

Pernilla Helmersson

Hanna Jonsson
samhällsplanerare
090-16 12 52
hanna.jonsson@umea.se

Emil Sandström
planerare
090-16 12 52
emil.sandstrom@umea.se

Ebba Sundström

Ebba Sundström
samhällsplanerare
090-16 49 65
ebba.sundstrom@umea.se

Peter Thuresson
statistiker
090-16 23 70
peter.thuresson@umea.se

Daniel Levisson
statistiker
090-16 12 57
070-699 44 80
daniel.levisson@umea.se

Josefina Lundmark, statistiker

Josefina Rosenlöv
statistiker
090-16 12 42
070-996 05 37
josefina.rosenlov@umea.se


Andreas Forsgren
infrastrukturstrateg
090-16 12 39
andreas.forsgren@umea.se

Isak Brändström (föräldraledig)
infrastrukturstrateg
090-16 12 44
isak.brandstrom@umea.se

Thomas Lundgren
infrastrukturstrateg
090-16 13 56
thomas.lundgren@umea.se

Annika Myrén
utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor
090-16 12 45
annika.myren@umea.se

Sara Wård

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
090-16 12 32
070-611 10 44 linda.gustafsson@umea.se

Sara Wård

Katharina Radloff
miljöstrateg
090-16 14 26
070-388 16 43
katharina.radloff@umea.se

Carina Aschan
projektledare
090-16 49 62
carina.aschan@umea.se

Albert Edman

Albert Edman
utvecklingsstrateg
090-16 12 29
073-297 18 19
albert.edman@umea.se

Christoffer Ainek
projektledare
christoffer.ainek@umea.se

Albert Edman

Lucas Röhlinger
utredare
090-16 49
lucas.rohlinger@umea.se

Albert Edman

Annika Dalén
utredare
072-226 85 90
annika.dalen@umea.se

Albert Edman

Elin Lindqvist
assistent
090-16 13 59
elin.lindqvist@umea.se

Albert Edman

Elisabeth Lind
kommunikationsansvarig
Green Umeå
090-16 16 02
070-242 81 42
elisabeth.lind@umea.se


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.