Startsida Umeå kommun

Personal, övergripande planering

Malin Lagervall, planeringschef, Umeå kommun

Malin Lagervall
planeringschef
090-16 14 38
070-298 54 10 
mejl

Daniel Lindström
samhällsplanerare
090-16 14 92
mejl

Pernilla Helmersson

Pernilla Helmersson
samhällsplanerare
090-16 11 95
070-611 75 57
mejl

Pernilla Helmersson

Hanna Jonsson
(föräldraledig)
samhällsplanerare
090-16 12 52
mejl

Emil Sandström
planerare
090-16 12 52
mejl

Ebba Sundström

Ebba Sundström
samhällsplanerare
090-16 49 65
mejl

Peter Thuresson
statistiker
090-16 23 70
mejl

Daniel Levisson
statistiker
090-16 12 57
070-699 44 80
mejl

Josefina Lundmark, statistiker

Josefina Rosenlöv
statistiker
090-16 12 42
070-996 05 37
mejl


Andreas Forsgren
infrastrukturstrateg
090-16 12 39
mejl

Isak Brändström infrastrukturstrateg
090-16 12 44
mejl

Thomas Lundgren
infrastrukturstrateg
090-16 13 56
mejl

Annika Myrén
utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor
090-16 12 45
mejl

Sara Wård

Sara Wård Edvall (föräldraledig)
miljöstrateg
090-16 14 26
073-611 45 51
mejl

Albert Edman

Katharina Radloff
miljöstrateg
090-16 14 26
Mejl

Carina Aschan
projektledare
090-16 49 62
mejl

Albert Edman

Albert Edman
utvecklingsstrateg
090-16 12 29
073-297 18 19
mejl

Christoffer Ainek
projektledare
mejl

Albert Edman

Elin Lindqvist
assistent
090-16 13 59
mejl

Albert Edman

Elisabeth Lind
kommunikationsansvarig Green Umeå
090-16 16 02
070-242 81 42
mejl


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.