Startsida Umeå kommun

Viva arbetsmarknad

För unga är det viktigt att komma ut på arbetsmarknaden och många behöver stöd på vägen, eftersom de flesta saknar arbetslivserfarenhet. Ungdomar hänvisas till oss efter kontakt med Försäkringskassan, socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen, där de ska vara anmälda som arbetssökande.


Vad gör vi som jobbar

  • Informerar om arbetspraktik för ungdomar mellan 18–24, i vissa fall 16–29 år.
  • Utreder genom personliga samtal vilka behov och önskemål en ungdom har gällande praktikplatser.
  • Individanpassar praktikplatser utifrån ungdomars behov och intressen.
  • Motiverar ungdomar att söka praktik/arbete.
  • Stödjer ungdomar att söka hjälp från andra myndigheter, för att hitta vägar till egen försörjning.
  • Gör uppföljningar på praktikplatserna.
  • Kontaktar företag för att hitta nya praktikplatser.

Viva arbetsmarknad har även hand om kommunens sommarjobbsverksamhet, som riktar sig till de som gått ut första året på gymnasiet.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Sveagatan 8

Tel: 090-16 10 00
Fax: 090-77 11 27

Ansvarig kontaktperson: Eva Edwards, enhetschef
Tel 090-16 49 52
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.