Startsida Umeå kommun

Anmäl studieavbrott

Anmälan gäller endast elever som är folkbokförda i Umeå kommun, övriga elever anmäls till respektive hemkommun.

Mejl och telefonnummer till anmälare på gymnasieskolan.

Kontakt

aktivitetsansvaret@umea.se

Receptionen på Sveagatan 8, 090-16 41 00


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.