Startsida Umeå kommun

För arbetssökande

Om du söker nya vägar till arbete eller studier, kan Viva arbetsmarknad erbjuda en rad olika insatser.

Med vårt stöd ansvarar du för din utveckling. Vi arbetar efter en metod som kartlägger din kompetens, dina intressen och förmågor. Vi erbjuder praktik, arbetsträning/prövning, matchning, introduktion, mål- och handlingsplan samt uppföljning.

Du kan få stöd med att öka din motivation, få bättre rutiner, testa din arbetsför­måga, prova nya arbetsuppgifter, referenser samt hitta vägar till arbete eller studier.

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.