Startsida Umeå kommun

Ungdomstorget

Ungdomstorget är en mötesplats för ungdomar, Umeå kommun, Arbets­förmedlingen, Försäkringskassan och övriga aktörer i riktning mot arbete och utbildning.

Det är väl känt att unga människor drabbas särskilt hårt vid konjunktur­ned­gångar. Syftet med Ungdomstorget är att ge arbetssökande ungdomar 18–24 år, i vissa fall 16–29 år, en ingång i kontakt med myndigheterna. På ett enkelt sätt får ungdomar det stöd de behöver för att få ett arbete.

Idén om ett ungdomstorg liknar till stora delar Sveriges Kommuner och Lands­tings (SKL) vision om "En dörr in för arbetssökande", men i det här fallet handlar det om ungdomar med särskilda behov och inte arbetssökande i stort.

Ungdomstorgets verksamhet är möjligt genom det goda samverkansklimat som finns mellan myndigheter i Umeå.

Kontakt

Katarina Hansson
utvecklingsledare
070-315 55 14
katarina.hansson@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.