Startsida Umeå kommun

För företagare

När du som arbetsgivare har behov av att anställa eller vill ta emot en prakti­kant kan Viva arbetsmarknad hjälpa dig.

Vi är ett 20-tal arbetsmarknadskonsulenter, som arbetar med en metod som har sin grund i Supported Employment*.

Vi kan ge olika stöd till arbetsgivare. Exempelvis arbetsplatsanalys, matchning, förslag till arbetsanpassning och aktivitetsbaserad bedömning.

Vi finns med hela vägen vid introduktion, praktik/prövningstid samt gör regel­bundna uppföljningar.

Att låta en individ pröva sin arbetsförmåga inom ramen för en ordnad praktik är en framgångsfaktor för (åter)inträde på arbetsmarknaden. Det kan vi hjälpa till med!

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.