Startsida Umeå kommun

För samverkanparter

Viva arbetsmarknad erbjuder insatser till individer mellan 16–64 år. För att de ska finna, få och behålla sin kompetens, med sikte mot arbetsmarknaden.

Utvecklande insatser som exempelvis måluppföljning, coaching, friskvård och praktik är viktiga inslag. Allt för att snabbt komma till egen försörjning. Drygt 50 % av våra deltagare går vidare till egen försörjning efter tiden hos oss.

Deltagare hänvisas till oss efter kontakt med Försäkringskassan, Arbetsförmed­lingen, Västerbottens läns landsting eller socialtjänsten. Tillsammans med dessa aktörer och andra, exempelvis yrkes- och studievägledare, hälso- och sjuk­vårds­personal m fl. hjälps vi åt att hitta vägar till arbete eller studier.

Efter avslutat uppdrag kan individen ha en kompetensprofil, en aktivitets­baserad bedömning och en målplan som kan ligga till grund för fortsatt plane­ring.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.