Startsida Umeå kommun

Receptionen

Receptionen är en av Viva arbetsmarknad viktigaste samordningsfunktioner. Den fungerar som ansiktet såväl utåt som inåt i verksamheten. Receptionen är bemannad med två personer vilket bidrar till en god kontinuitet, stabilitet och service för den interna verksamheten samt externa besökare.

Receptionen arbetar bland annat med: kundbemötande, bokningar av lokaler, samtransport av bilar, intern och extern lastbilstransport, bokning av cyklar, telefonservice, protokollförare i möten:

Även guidningar av studiebesök, felanmälan av fastighet, administration av in- och utgående post, administration av interna system för skåphantering, kassa­hantering och skötsel av lås och namnbrickor m.m.


Kontakt

Johan Larsson, arbetsledare
090-16 49 02
070-663 88 89
mejl

Receptionen på Viva resurs
Vi lovar!

I receptionen svarar vi på dina frågor direkt eller hjälper till att lotsa dig vidare till rätt person.

Telefon växeln: 090-16 49 00

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.