Startsida Umeå kommun

Spektrum

Spektrum är ett samarbete mellan Umeå socialtjänsts dagliga verksamhet och Viva arbetsmarknad. Personer med vissa funktionshinder enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och service) har möjlighet att under en tidsbegränsad period få daglig verksamhet på Viva arbetsmarknad. Spektrum finns i Viva arbetsmarknads lokaler på Tegelbruksvägen 7, och det finns plats för 8 personer i verksamheten.

Viva arbetsmarknad har flera arbetsplatser inom olika yrkesområden exempelvis: Textil, Snickeri, Bygg, Transport, Lager, Butik/Sortering, Cykel och Dataavdelningen. Den dagliga verksamheten erbjuder olika arbetsuppgifter som anpassas utifrån varje individ. Alla praktiska bestyr som underlättar för att kunna arbeta på en arbetsplats kan han/hon få stöd av sin arbetsledare på Spektrum. Det krävs dock viss självständigt arbete.

Målet med verksamheten är att personen efter att ha utvecklat färdigheter, ska klara av uppgifter på en arbetsplats ute på den öppna arbetsmarknaden, alt. annan önskad verksamhet.


Kontaktpersoner

Maria Hammarström, arbetsterapeut
070-611 36 26
E-post

Tina Fagerström

enhetschef

090-16 20 06

070-326 63 75


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.