Startsida Umeå kommun

Viva introduktion

Texten uppdateras.

Kontakt

Viva introduktion
090-16 10 00
090-77 07 02 (fax)

Ansvarig kontaktperson

Carina Lindberg
enhetschef
mejl

Besöksadress:
Sveagatan 8

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.