Startsida Umeå kommun

Viva komvux

Komvux är Umeå kommuns största vuxenutbildare. Utbildningarna omfattar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i allmänna ämnen samt omvårdnadsprogrammet för vuxna, Lärvux och uppdragsutbildningar. Inom komvux ingår även Sfi-skolan, Undervisning i svenska för invandrade. Utbildningarna kännetecknas av att varje studerande själv väljer sitt studiepaket utifrån förutsättningar, behov och egna önskemål.

Inom grundläggande vuxenutbildning ges ämnen/kurser på grundskolenivå i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. För gymnasial utbildning ges ämnen/kurser som motsvarande de allmänna ämnena på gymnasienivå.

Vård- och omsorgsutbildningen är certifierad inom vård- och omsorgscollege där en fullgjord utbildning ger kompetens motsvarande undersköterska inom kommun och landsting

Lärvux är motsvarigheten till komvux för vuxna med utvecklingsstörning. Verksamheten bedrivs i små grupper på tränings-, grundskole- och gymnasiesärskolenivå enligt Lärvux läroplaner.

Sfi ger individanpassad svenskundervisning i olika nivåer beroende på förkunskap. Genom att ha mångkulturell, kompetent och engagerad personal uppnås uppsatta mål. Fokus ligger på integration i arbets- och samhällslivet, genom samverkan mellan interna och externa aktörer.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.