Startsida Umeå kommun

Viva vägledning

Viva vägledning är en neutral arena för vuxnas lärande där alla utbildnings­aktörer ges utrymme. Uppdraget är att främja kompetensutveckling och livs­långt lärande bland Umeå kommuns innevånare.

Verksamheten är till för alla vuxna medborgare i Umeå kommun och stödjer även kompetensutveckling för näringsliv och företag i Umeå.

Personalen består av administratörer samt studie- och yrkesvägledare som vägleder allmänheten i studie- och yrkesfrågor, förmedlar studieplatser och administrerar antagningen inom kommunal vuxenutbildning.

Viva vägledning arbetar också med att rekrytera studerande, administrerar prövningar och validering, samt samverkar med ett stort antal myndigheter, organisationer och företag. Viva vägledning arbetar med att stödja stude­rande på olika nivåer, från kommunal vuxenutbildning på grundskolenivå till stude­rande på universitet och högskola.

För mer information

Viva vägledning har en portal för vuxenutbildning i Umeå kommun.

Till vår webbplats

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.