Startsida Umeå kommun

Utbildning

Verksamhetsområde Utbildning har en gemensam strävan: att alla barn och unga ska ha rätt att nå skolframgång.

Förskolor och grundskolor är samordnade i fem geografiska skolområden. Rektor och förskolechef ansvarar och leder varje enhet. En för- och grundskolechef samordnar arbetet i respektive område.

Gymnasieskolan ansvarar för all kommunal gymnasieutbildning i kommunen, vid Dragonskolan, Forslundagymnasiet, Fridhemsgymnasiet och Midgårdsskolan.

Under "Innehåll" hittar du mer information om för- och grundskolans och gymnasieskolans olika enheter och skolor.

Utbildningskontoret

På utbildningskontoret arbetar cirka 50 medarbetare med uppdrag utifrån prioriterade områden. De olika funktionerna ger stöd och service till verksamheterna, men ansvarar också för övergripande frågor inom skolområdet, till exempel:

  • strategisk planering
  • skolutveckling och kvalitet
  • kommunikation, information
  • ekonomi- och personalfrågor

Organisation

Utbildning, organisationsskiss

Utbildning, organisation. Klicka på skissen och gör den större.

Kontakt

Utbildningskontoret
Umeå kommun
901 84  Umeå

090-16 10 00 (växel)
090-16 12 20 (reception)
skolkontoret@umea.se

Besöksadress:
Stadshuset, Skolgatan 31A
Södra flygeln, 2 trappor

Personal på Utbildningskontoret

Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör

Ann-Christine Gradin

Ann-Christine Gradin är utbildningsdirektör och har övergripande ansvar för verksamhetsområdet. Hon är strategiskt nämndsansvarig för för- och grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildnings-nämnden.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.