Startsida Umeå kommun

Område Centrum/Norr

Erik Nordahl

E Nordahl

För- och grundskolechef för område Centrum/Norr:

Erik Nordahl
090-16 52 84
070-256 23 53
mejl

I område Centrum/Norr ingår enheter inom Haga, Sävar och Centrala Östra.

Förkortningen "F" innebär förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, förutom på 7–9-enheter eller 6–9-enheter.

Haga

Anna-Lena Lindberg T

A-L Lindberg T

Malin Larsson

M Larsson

Max Bohman

M Bohman

Katarina Marthin

K Marthin

Carina Axroth

C Axroth

Sofia Lindberg

S Lindberg

Solveig Häggkvist

S Häggqvist

M Häggström

M Häggström

Terje Holand

T Holand

Per-Olof Nilsson

P-O Nilsson

Webbplatser

Verksamhet

Rektor, förskolechef, enhetschef

Telefon

Hagaskolan

Åk F-3, åk 1-6 grundsärskola, Fritids

Anna-Lena Lindberg T.

090-16 50 10
070-347 76 15


Åk 4-6

Malin Larsson

073-033 01 77


Åk 7-9 grund och grundsärskola

Max Bohman

090-16 26 20
070-318 08 13


Bitr. rektor

Katarina Marthin

090-16 26 89
070-885 13 01


Kompetenscentrum språk och

kommunikation, Hörselverksamheten

Carina Axroth

070-560 80 52

Sandalidens skola

F–3, fritids

Malin Larsson

090-16 20 80
073-033 01 77

Haga

Förskola

Katarina Marthin

090-16 26 89
070-885 13 01

Tallkotten

Förskola

Katarina Marthin

070-885 13 01

Reveljen

Allergiförskola

Solveig Häggkvist

070-319 16 17

Sandbacken

Förskola 

Marielle Häggström

070-585 19 87

Stengärdan

Förskola

Marielle Häggström

070-585 19 87

Sanda

Förskola

Solveig Häggkvist

090-16 20 37
070-319 16 17

Byar i skolområdet
Hissjö skola

F–6-skola, fritids

Terje Holand

090-16 28 96
072-542 83 11

Förskolan Pluto Hissjö

Förskola

Terje Holand

090-16 28 96
072-542 83 11

Familjedaghem Hissjö

Familjedaghem

Terje Holand

090-16 28 96
072-542 83 11

Rödåsel skola

F–5-skola, fritids

Per-Olof Nilsson

070-391 58 82

Familjedaghem Rödåsel

Familjedaghem

Per-Olof Nilsson

070-391 58 82

Flurkmarks skola

F-6 skola

Per-Olof Nilsson

070-391 58 82

Flurkmarks förskola

Förskola

Per-Olof Nilsson

070-391 58 82

 

Elisabet Jakobsson

E Jakobsson

Lars Abrahamsson

L Abrahamsson

Peter Irgens

P Irgens

Lena Johansson

L Johansson

Administration

Namn

Telefon, mobil

Hagaskolan Ekonomi, Skolskjuts

Elisabet Jakobsson

090-16 12 92

Hagaskolan Elevregistrerare

Lars Abrahamsson

090-16 26 14

Verksamhetsutvecklare

Peter Irgens

090-16 26 81
072-736 26 81

Hagaskolan Reception Sjukanmälan elev

Lena Johansson

090-16 26 83

Sävar

Curt Söderström

C Söderström

Sofia Lindberg

S Lindberg

Jan Grönlund
Maria Lustig

M Lustig

Marie Viklund

M Viklund

Åse Robertsson

Å Robertsson

Henrik Theorin

H Teorin

Linda Eriksson

H Östlund

Per-Olof Nilsson

P-O Nilsson

Område/Webbplatser

Verksamhet

Rektor, förskolechef, enhetschef

Telefon

SÄVAR

 

 

 

Sävar skola

Åk F-3, fritidshem

Curt Söderström

090-16 40 07

070-508 14 43

 

Åk 4-6

Sofia Lindberg

090-16 40 51

 

Åk 7-9

Ulf Månsson

090-16 40 30

070-622 09 94

Gungan

Förskola

Maria Lustig

090-16 40 02
070-344 84 71

Solen

Förskola

Maria Lustig

090-16 40 02
070-344 84 71

Granbacken

Förskola

Marie Viklund

090-16 40 08
070-220 81 01

Slöjdaren

Förskola

Marie Viklund

090-16 40 08
070-220 81 01

TÄFTEÅ

 

 

 

Täfteå skola

F-6, Fritidshem

Henrik Theorin

090-16 59 36
070-344 84 73

Marinan

Förskola

Helene Östlund

090-16 27 69
073-094 24 64

Fyren

Förskola

Helene Östlund

090-16 27 69
073-094 24 64

BULLMARK

 

 

 

Bullmarks skola

F-6, Fritidshem

Sofia Lindberg

090-16 40 51

Kringlan

Förskola

Pegah Lotfian

090-

BODBYN

 

 

 

Myrstacken

Förskola + fritids

Pegah Lotfian

090-

BOTSMARK

 

 

 

Botsmark skola

Förskoleklass, Fritidshem

Per-Olof Nilsson

090-16 50 35
070-391 58 82

Botsmark Förskola

Förskola

Pegah Lotfian

090-

 

Heléne Isaksson

H Isaksson

Erica Hörnelid

E Hörnelid

Administration

Namn

Telefon, mobil

Placeringsassistent och Skolskjutshandläggare Sävar, Täfteå, Bullmark,
Bodbyn och Botsmark

Heléne Isaksson

090-16 40 16
070-212 59 82

Sävar, Täfteå, Bullmark och Botsmark. Elevregistrerare
Borttappade/trasiga busskort. Fakturor. Nära stöd.

Erica Hörnelid

090-16 40 73

Centrala Östra

Karolina Hörstedt

K Hörstedt

Marie Karling

M Karling

Jennifer Hedström

Webbplatser

Verksamhet

Rektor, förskolechef, enhetschef

Telefon

Östermalmsskolan

F-6

Karolina Hörstedt

090-16 19 52
070-030 50 73

Förskolan Mården

förskola

Maria Andersson

070-294 62 02

Förskolan Laxen

förskola

Maria Andersson

070-294 62 02

Förskolan Uven

förskola

Maria Andersson

070-294 62 02

Förskolan Östermalm

förskola

Maria Andersson

070-294 62 02

Kompetenscentrum för flerspråkighet

chef modersmålsundervisning, studiehandledning

Marie Karling

090-16 29 33
073-073 61 50

Kompetenscentrum för flerspråkighet

enhetschef gymnasiet, modersmålsundervisning och studiehandledning

Ibrahim Alhakim

073-073 46 44

 

Lars Näslund

L Näslund

Mona Falkman
Karin Ledin
Bild saknas

Administration

Namn

Telefon, mobil

Skoladministratör Östermalm

Lars Näslund

090-16 32 59,
070-563 64 00

Koordinator Kompetenscentrum för flerspråkighet

Mona Falkman

090-16 27 17
070-698 93 39

Utvecklingsledare, administratör Kompetenscentrum för flerspråkighet

Karin Ledin

090-16 26 29
070-257 58 92

Utvecklingsledare tidsenliga verktyg Kompetenscentrum för flerspråkighet

Peter Hjelm

090-16 26 08
070-644 05 97

Koordinator, nyanlända barn och elever F-9

Helene Berglund

090-16 27 21

070-551 16 05

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.