Startsida Umeå kommun

Område Nord

Lena Sundh

L Sundh

För- och grundskolechef för område Nord:

Lena Sundh
090-16 44 07
070-341 67 26
mejl


I område Nord ingår enheter inom Ersboda och Marie.

Förkortningen "F"=Förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, förutom på 7–9-enheter eller 6–9-enheter.

Ersboda

Veronica Söderlund

V Söderlund

Eva-Marie Huss

E-M Huss

Marie Aspfors

M Aspfors

Malin Karlsson
Eva Björk

E Björk

Malin Elfving

M Elfving

Charlotte Nyberg

C Nyberg

Charlotta S Jäger

C S Jäger

Lennart Olofsson

L Olofsson

Åsa Hernell

Å Hernell

Webbplatser

Verksamhet

Rektor, förskolechef, enhetschef

Telefon


Område Nord  F-6

Markus Strömberg

070-699 23 31

Ersdungens skola

F-6

Jonas Eriksson

090-16 46 06
070-271 33 53

Ersängsskolan

F-6

Veronica Söderlund

090-16 44 30
070-324 94 70

 

7-9

Eva-Marie Huss

090-16 44 05
072-235 44 05

 

träningsskola 1-9, avd Omega

Marie Aspfors

090-16 44 82
070-639 44 82

Östra Ersbodaskolan

F-6, fritidsavd träningsskolan

Malin Karlsson

090-16 44 44
070-764 88 11

Ersmarks skola

F-6

Eva Björk

090-16 45 85
070-624 33 68

Ersdungen

förskola

Malin Elfving

090-16 55 59
072-560 12 14

Ersmark

förskola

Charlotte Nyberg

090-16 46 24
070-611 23 30

Karet

förskola

Charlotta Strandberg Jäger

090-16 45 46
070-299 39 01

Mjölken

förskola

Charlotta Strandberg Jäger

090-16 45 46
070-299 39 01

Måttet

förskola

Lennart Olofsson

090-16 46 18
070-326 72 18

Pilbacken

förskola

Åsa Hernell

090-16 45 49
070-666 45 49

Smöret

förskola

Åsa Hernell

090-16 45 49
070-666 45 49

Tvillingen

förskola

Charlotte Nyberg

090-16 46 24
070-611 23 30

Familjedaghem i Ersbodaområdet

familjedaghem

Veronica Söderlund

090-16 44 30
070-324 94 70

Agneta Sundberg

Bild saknas

Ulla Andersson

U Andersson

Gerd Lundqvist

G Lundqvist

Administration

Namn

Telefon

Skolassistent Ersdungen
barnplacering, nära stöd, fakturor, elevregistrering

Agneta Sundberg

090-165681

Skolassistent Ersängsskolan
nära stöd, fakturor, elevregistrering

Ulla Andersson

090-164401

Östra Ersbodaskolan
nära stöd, fakturor, beställningar, elevregistrering, post

Gerd Lundqvist

090-165673
070-3037539

Marie

Katarina S Vilhelmsson

K S Vilhelmsson

Robert Lindberg
Nina Robinsson

N Robinsson

Mats Boman

M Boman

Nathalie Druart
Anna Fyrgård

A Fyrgård

Nathalie Druart
Malin Elfving

M Elfving

Lennart Olofsson

L Olofsson

Veronica Söderlund

V Söderlund

Webbplatser

Verksamhet

Rektor, förskolechef, enhetschef

Telefon

Berghemsskolan

F-6

Katarina Stillesjö Vilhelmsson

090-16 28 28
070-375 10 82

Bräntbergsskolan

7-9 AB, 7-9 IK, Aspergergrupp

Robert Lindberg

090- 16 56 14
070-339 55 62


7-9 C

Nina Robinson

090-16 56 16
070-600 24 33

Mariebergsskolan

F-6

Mats Boman

090-16 56 36
070-586 46 06

Mariehemsskolan

F-6

Nathalie Druart

090-16 56 24
072-237 38 44

Berghems förskola

förskola

Anna Fyrgård

090-16 20 48
070-525 90 09

Ejderdunet

förskola

Ida Lundmark

090-16-55-77

Nordstjärnan

förskola

Malin Elfving

090-16 55 59
072-560 12 14

Mariehem

förskola

Ida Lundmark

090-16 55 77

Varglyan

förskola

Lennart Olofsson

090-16 56 68
070-326 72 18

Morgonstjärnan

förskola

Anna Fyrgård

090-16 20 48
070-525 90 09

Familjedaghem på Mariehem

familjedaghem

Veronica Söderlund

090-16 55 59
072-560 12 14

Aftonstjärnan

nattöppen verksamhet

Katariina Stillesjö Vilhelmsson

090-16 28 28
070-325 10 82

Personalpool Marieområdet

förskola

Nina Robinson

090-16 56 16
070-600 24 33

Elisabeth Lindqvist

E Lindqvist

Mona Bråholm

M Bråholm

Maria Forsberg

M Forsberg

Siw Eckeryd

S Eckeryd

Ann-Kristin Ek

A-K Ek

Doreen Andersson

D Andersson

Annika Kindblad

A Kindblad

Administration

Namn

Telefon

Planeringssekreterare Berghemsskolan
nära stöd, elevreg, fakturor

Elisabeth Lindqvist

090-16 28 26
070-327 93 52

Bräntbergsskolan
posthantering, frånvaroregistrering

Mona Bråholm

090-16 56 15

Mariehemsskolan
barnplacering, fakturor

Maria Forsberg

090-16 17 87

Mariehemsskolan
barnplacering, nära stöd, fakturor

Siw Eckeryd

090-16 56 82

Mariebergsskolan
barnplacering, nära stöd, ekonomi, fakturor, vikarieanskaffning

Ann-Kristin Ek

090-16 56 74

Bräntbergsskolan
nära stöd, fakturor, vikarieanskaffning, skolskjutsar

Doreen Andersson

090-16 56 00

Bräntbergsskolan
elevregistrering

Annika Kindblad

090-16 56 72

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.