Startsida Umeå kommun

Område Nord

Lena Sundh

Lena Sundh

 

För- och grundskolechef för område Nord:

Lena Sundh
090-16 44 07
070-341 67 26
lena.sundh@umea.se


I område Nord ingår enheter inom Ersboda och Marie.

Förkortningen "F"=Förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, förutom på 7–9-enheter eller 6–9-enheter.

Ersboda

Veronica Söderlund

Veronica Söderlund

Eva-Marie Huss

Eva-Marie Huss

Marie Aspfors

Marie Aspfors

Eva Björk

Eva Björk

Malin Elfving

Malin Elfving

Charlotte Nyberg

Charlotte Nyberg

Charlotta S Jäger

Charlotta Strandberg Jäger

Lennart Olofsson

Lennart Olofsson

Åsa Hernell

Åsa Hernell

Skola, verksamhet

Rektor, förskolechef, enhetschef

Mejl

Telefon

Område Nord  F-6

Markus Strömberg

markus.stromberg@umea.se

070-699 23 31

Ersdungens skola

F-6

Jonas Eriksson

jonas.eriksson@umea.se

090-16 46 06
070-271 33 53

Ersängsskolan

F-6

Veronica Söderlund

veronica.soderlund@umea.se

090-16 44 30
070-324 94 70

7-9

Eva-Marie Huss

eva-marie.huss@umea.se

090-16 44 05
072-235 44 05

träningsskola 1-9, avd Omega

Marie Aspfors

marie.aspfors@umea.se

090-16 44 82
070-639 44 82

Östra Ersbodaskolan

F-6, fritidsavd träningsskolan

Malin Karlsson

malin.karlsson@umea.se

090-16 44 44
070-764 88 11

Ersmarks skola

F-5

Eva Björk

eva.bjork@umea.se

090-16 45 85
070-624 33 68

Ersdungen

förskola

Malin Elfving

malin.elfving@umea.se

090-16 55 59
072-560 12 14

Ersmark

förskola

Charlotte Nyberg

charlotte.nyberg@umea.se

090-16 46 24
070-611 23 30

Karet

förskola

Charlotta Strandberg Jäger

charlotta.jager@umea.se

090-16 45 46
070-299 39 01

Mjölken

förskola

Charlotta Strandberg Jäger

charlotta.jager@umea.se

090-16 45 46
070-299 39 01

Måttet

förskola

Lennart Olofsson

lennart.ke.olofsson@umea.se

090-16 46 18
070-326 72 18

Pilbacken

förskola

Åsa Hernell

asa.hernell@umea.se

090-16 45 49
070-666 45 49

Smöret

förskola

Åsa Hernell

asa.hernell@umea.se

090-16 45 49
070-666 45 49

Tvillingen

förskola

Charlotte Nyberg

charlotte.nyberg@umea.se

090-16 46 24
070-611 23 30

Familjedaghem i Ersbodaområdet

familjedaghem

Veronica Söderlund

veronica.soderlund@umea.se

090-16 44 30
070-324 94 70

Ersboda, administration

Agneta Sundberg
Ulla Andersson

Ulla Andersson

Gerd Lundqvist

Gerd Lundqvist

Funktion

Namn

Telefon

Skolassistent Ersdungen
barnplacering, nära stöd, fakturor, elevregistrering

Agneta Sundberg

090-165681

Skolassistent Ersängsskolan
nära stöd, fakturor, elevregistrering

Ulla Andersson

090-164401

Östra Ersbodaskolan
nära stöd, fakturor, beställningar, elevregistrering, post

Gerd Lundqvist

090-165673
070-3037539

Marie

Katarina S Vilhelmsson

Katarina Stillesjö Vilhelmsson

Robert Lindberg
Nina Robinsson

Nina Robinsson

Mats Boman

Mats Boman

Nathalie Druart
Anna Fyrgård

Anna Fyrgård

Nathalie Druart
Malin Elfving

Malin Elfving

Lennart Olofsson

Lennart Olofsson

Veronica Söderlund

Veronica Söderlund

Skola, verksamhet

Rektor, förskolechef, enhetschef

Mejl

Telefon

Berghemsskolan

F-6

Katarina Stillesjö Vilhelmsson

katarina.vilhelmsson@umea.se

090-16 28 28
070-375 10 82

Bräntbergsskolan

7-9 AB, 7-9 IK, Aspergergrupp

Robert Lindberg

robert.lindberg@umea.se

090- 16 56 14
070-339 55 62

7-9 C

Nina Robinson

nina.robinson@umea.se

090-16 56 16
070-600 24 33

Mariebergsskolan

F-6

Mats Boman

mats.boman@umea.se

090-16 56 36
070-586 46 06

Mariehemsskolan

F-6

Nathalie Druart

nathalie.druart@umea.se

090-16 56 24
072-237 38 44

Berghems förskola

Anna Fyrgård

anna.fyrgard@umea.se

090-16 20 48
070-525 90 09

Ejderdunet

förskola

Ida Lundmark

ida.lundmark@umea.se

090-16 55 77

Nordstjärnan

förskola

Malin Elfving

malin.elfving@umea.se

090-16 55 59
072-560 12 14

Mariehem

förskola

Ida Lundmark

ida.lundmark@umea.se

090-16 55 77

Varglyan

förskola

Lennart Olofsson

lennart.ke.olofsson@umea.se

090-16 56 68
070-326 72 18

Morgonstjärnan

förskola

Anna Fyrgård

anna.fyrgard@umea.se

090-16 20 48
070-525 90 09

Familjedaghem på Mariehem

Veronica Söderlund

veronica.soderlund@umea.se

090-16 55 59
072-560 12 14

Aftonstjärnan

nattöppen verksamhet

Katariina Stillesjö Vilhelmsson

katarina.vilhelmsson@umea.se

090-16 28 28
070-325 10 82

Personalpool Marieområdet

förskola

Nina Robinson

nina.robinson@umea.se

090-16 56 16
070-600 24 33

Marie, administration

Elisabeth Lindqvist

Elisabeth Lindqvist

Mona Bråholm

Mona Bråholm

Maria Forsberg

Maria Forsberg

Siw Eckeryd

Siw Eckeryd

A-K Ek

Ann-Kristin Ek

Doreen Andersson

Doreen Andersson

Annika Kindblad

Annika Kindblad

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Planeringssekreterare Berghemsskolan
nära stöd, elevreg, fakturor

Elisabeth Lindqvist

elisabeth.lindqvist@umea.se

090-16 28 26
070-327 93 52

Bräntbergsskolan
posthantering, frånvaroregistrering

Mona Bråholm

mona.braholm@umea.se

090-16 56 15

Mariehemsskolan
barnplacering, fakturor

Maria Forsberg

maria.l.forsberg@umea.se

090-16 17 87

Mariehemsskolan
barnplacering, nära stöd, fakturor

Siw Eckeryd

siw.eckeryd@umea.se

090-16 56 82

Mariebergsskolan
barnplacering, nära stöd, ekonomi, fakturor, vikarieanskaffning

Ann-Kristin Ek

ann-kristin.ek@umea.se

090-16 56 74

Bräntbergsskolan
nära stöd, fakturor, vikarieanskaffning, skolskjutsar

Doreen Andersson

doreen.andersson@umea.se

090-16 56 00

Bräntbergsskolan
elevregistrering

Annika Kindblad

annika.kindblad@umea.se

090-16 56 72

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.