Startsida Umeå kommun

Område Nord

Lena Sundh

Katarina S Vilhelmsson

 

För- och grundskolechef för område Nord:

Katarina Stillesjö Vilhelmsson
090-16 28 28
070-375 10 82
katarina.vilhelmsson@umea.se


I område Nord ingår enheter inom Ersboda och Marie.

Förkortningen "F"=Förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, förutom på 7–9-enheter eller 6–9-enheter.

Jonas Eriksson

Jonas Eriksson

Veronica Söderlund Pettersson

Veronica Söderlund Pettersson

Eva-Marie Huss

Eva-Marie Huss

Tomas Forslund

Tomas Forslund

Eva Björk

Eva Björk

Malin Karlsson

Malin Karlsson

Charlotte Nyberg

Charlotte Nyberg

Charlotta S Jäger

Charlotta Strandberg Jäger

Lennart Olofsson

Lennart Olofsson

Åsa Hernell

Åsa Hernell

Malin Elfving

Malin Elfving

Skola, verksamhet

Rektor, förskolechef, enhetschef

Mejl

Telefon

Ersdungens skola

F-6

Jonas Eriksson

jonas.eriksson@umea.se

090-16 46 06
070-271 33 53

Ersängsskolan

F-6

Veronica Söderlund Pettersson

veronica.soderlund@umea.se

090-16 44 30
070-324 94 70

Ersängsskolan
7-9

Eva-Marie Huss

ewa-marie.huss@umea.se

090-16 44 05
072-235 44 05

Ersängsskolan
resursklasser Delta

Eva-Marie Huss

eva-marie.huss@umea.se

090-16 44 05
072-235 44 05

Ersängsskolan

träningsskolan

Tomas Forslund

tomas.forslund@umea.se

090-16 44 82
070-346 46 18

Östra Ersbodaskolan
F-6

Malin Karlsson

malin.karlsson@umea.se

090-16 44 44
070-764 88 11

Ersmarks skola

F-5

Eva Björk

eva.bjork@umea.se

090-16 45 85
070-624 33 68

Ersdungen

förskola

Malin Elfving

malin.elfving@umea.se

090-16 55 59
072-560 12 14

Ersmark

förskola

Charlotte Nyberg

charlotte.nyberg@umea.se

090-16 46 24
070-611 23 30

Karet

förskola

Charlotta Strandberg Jäger

charlotta.jager@umea.se

090-16 45 46
070-299 39 01

Mjölken

förskola

Charlotta Strandberg Jäger

charlotta.jager@umea.se

090-16 45 46
070-299 39 01

Måttet

förskola

Lennart Olofsson

lennart.ke.olofsson@umea.se

090-16 46 18
070-326 72 18

Pilbacken

förskola

Åsa Hernell

asa.hernell@umea.se

090-16 45 49
070-666 45 49

Smöret

förskola

Åsa Hernell

asa.hernell@umea.se

090-16 45 49
070-666 45 49

Tvillingen

förskola

Charlotte Nyberg

charlotte.nyberg@umea.se

090-16 46 24
070-611 23 30

Familjedaghem i Ersbodaområdet

familjedaghem

Veronica Söderlund Pettersson

veronica.soderlund@umea.se

090-16 44 30
070-324 94 70

 

Ersboda, administration

Bild saknas

Bild saknas

Ulla Andersson

Ulla Andersson

Gerd Lundqvist

Gerd Lundqvist

Funktion

Namn

Telefon

Skoladministratör Ersängsskolan samt Mariebergsskolan
nära stöd, fakturor, lokal administration

Kajsa Asplund

070-996 23 93

Skolassistent Ersdungen
nära stöd, elevregistrering, kturor

Agneta Sundberg

090-165681

Skolassistent Ersängsskolan
nära stöd, elevregistrering, fakturor,

Ulla Andersson

090-164401

Skolassistent Östra Ersbodaskolan
nära stöd, elevregistrering, fakturor, beställningar, post

Gerd Lundqvist

090-165673
070-3037539

 

Bild saknas

Bild saknas

Bild saknas

Markus Strömberg

Markus Strömberg

Mats Boman

Mats Boman

Anna Fyrgård

Anna Fyrgård

Ida Lundmark

Ida Lundmark

Malin Elfving

Malin Elfving

Viktoria Huhtasaari

Viktoria Huhtasaari

Lennart Olofsson

Lennart Olofsson

Veronica Söderlund Pettersson

Veronica Söderlund Pettersson

Nina Robinsson

Nina Robinsson

Skola, verksamhet

Rektor, förskolechef, enhetschef

Mejl

Telefon

Berghemsskolan

F-6

Andreas Granqvist t.f rektor

andreras.granqvist@umea.se

090-16 27 31
072-239 25 79

Bräntbergsskolan

7-9

Robert LIndberg

robert.lindberg@umea.se

090- 16 56 14
070-339 55 62


Catharina Brandén, t.f. bitr. rektor

catharina.branden@umea.se

090-16 56 16


Mariebergsskolan

F-6

Mats Boman

mats.boman@umea.se

090-16 56 36
070-586 46 06


Catharina Brandén t.f. bitr. rektor

catharina.branden@umea.se

090-16 56 16

Mariehemsskolan

F-6

Markus Strömberg, t.f rektor

markus.stromberg@umea.se

070-996 23 31

Berghems förskola

Anna Fyrgård Johansson

anna.fyrgard@umea.se

090-16 20 48
070-525 90 09

Ejderdunet

förskola

Ida Lundmark

ida.lundmark@umea.se

090-16 55 77
070-276 09 39

Nordstjärnan

förskola

Malin Elfving

malin.elfving@umea.se

090-16 55 59
072-560 12 14

Mariehem

förskola

Ida Lundmark

ida.lundmark@umea.se

090-16 55 77
070-276 09 39

Snöflingan

Viktoria Huhtasaari

viktoria.huhtasaari@umea.se

090-16 20 63

076-134 57 97

Varglyan

förskola

Lennart Olofsson

lennart.ke.olofsson@umea.se

090-16 56 68
070-326 72 18

Morgonstjärnan

förskola

Anna Fyrgård Johansson

anna.fyrgard@umea.se

090-16 20 48
070-525 90 09

Familjedaghem på Mariehem

Veronica Söderlund Pettersson

veronica.soderlund@umea.se

090-16 55 59
072-560 12 14

Aftonstjärnan

nattöppen verksamhet
Vikareiepool
förskola

Nina Robinson

nina.robinson@umea.se

090-16 56 16
070-600 24 33

 

Marie, administration

Viktoria Huhtasaari

Viktoria Huhtasaari

Mona Bråholm

Mona Bråholm

Doreen Andersson

Doreen Andersson

Annika Kindblad

Annika Kindblad

Bild saknas

Bild saknas

Bild saknas

Bild saknas

A-K Ek

Ann-Kristin Ek

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Skolassistent, Berghemsskolan
nära stöd, elevreg, fakturor

Viktoria Huhtasaari

viktoria.huhtasaari@umea.se

090-16 20 63
076-134 57 97

Skolassistent, Bräntbergsskolan
posthantering, frånvaroregistrering

Mona Bråholm

mona.braholm@umea.se

090-16 56 15

Skolassistent, Bräntbergsskolan
nära stöd, fakturor, vikarieanskaffning, skolskjutsar

Doreen Andersson

doreen.andersson@umea.se

090-16 56 00

Skolassistent, Bräntbergsskolan
nära stöd, elevregistrering

Annika Kindblad

annika.kindblad@umea.se

090-16 56 72

Skoladministratör, Ersängsskolan samt Mariebergsskolan
nära stöd, fakturor, lokal administration

Kajsa Asplund

kajsa.asplund@umea.se

070-996 23 93

Skolassistent, Mariehemsskolan
nära stöd, fakturor

Agneta Sundberg

agneta.sundberg@umea.se

090-16 56 81

Skolassistent, Mariebergsskolan
nära stöd,elevregistrering, fakturor, lokaladministratör,  vikarieanskaffning

Ann-Kristin Ek

ann-kristin.ek@umea.se

090-16 56 74

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.