Startsida Umeå kommun

Område Öst

Daniel Nordgren

Daniel Nordgren

Tf. för- och grundskolechef för område Öst

Daniel Nordgren
070-291 69 79
daniel.nordgren@umea.se

Carina Axroth

Carina Axroth

Biträdande för- och grundskolechef för område Öst

Carina Axroth
090-16 27 05
070-560 80 52
carina.axroth@umea.se

I område Öst ingår enheter inom Holmsund-Obbola, Ålidhem och Tomtebo.

Förkortningen "F"=Förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, förutom på 7–9-enheter eller 6–9-enheter.

Holmsund-Obbola

Kerstin Rautio C

Kerstin Rautio Chronqvist

Nicole Damen
Anders Nylander

Anders Nylander

Magnus Josefsson

Magnus Josefsson

Micael Bergström

Micael Bergström

Daniel Nordgren

Daniel Nordgren

Johanna Karlsson

Johanna Karlsson

Anna Stålnacke

Anna Stålnacke

Roger Andersson

Roger Andersson

Område, skola, verksamhet

Rektor, förskolechef, enhetschef

Mejl

Telefon

Obbola

 


 

Obbola skola

F-3

Kerstin Rautio Chronqvist

kerstin.b.rautio@umea.se

090-16 31 91
070-233 61 63

4-9

Jan-Erik Eriksson

janerik.eriksson.2@umea.se

090-16 35 23

Hallbacken

förskola

Anders Nylander

anders.nylander@umea.se

090-16 31 01
070-348 31 01

Karusellen

förskola

Anders Nylander

anders.nylander@umea.se

090-16 31 91
070-233 61 63

Holmsund

 


 

Storsjöskolan

2-6

Magnus Josefsson

magnus.josefsson@umea.se

090-16 35 21
070-622 21 15

7-9

Micael Bergström

micael.bergstrom@umea.se

090-16 31 67
070-329 70 82

Skärgårdsskolan

F-1

Daniel Nordgren

daniel.nordgren@umea.se

090-16 31 81
070-291 69 79

fritidshem, förskoleklass

Daniel Nordgren

daniel.nordgren@umea.se

090-16 31 81
070-291 69 79

Hörnan

förskola

Johanna Karlsson

johanna.karlsson@umea.se

070-251 57 77

Skutan

förskola

Anna Stålnacke

anna.stalnacke@umea.se

090-16 31 86
070-546 64 68

Sandvik

förskola

Anna Stålnacke

anna.stalnacke@umea.se

090-16 31 86
070-546 64 68

Solbacken

förskola

Johanna Karlsson

johanna.karlsson@umea.se

090-16 35 92
070-348 31 01

Storsjö

förskola

Roger Andersson

roger.andersson@umea.se

070-251 57 77

 

Holmsund-Obbola, administration

Eva Svensson

Eva Svensson

Lilian Koskinen Norberg
Sonja Fällman

Sonja Fällman

Katrine Åberg

Katrina Åberg

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Skoladministratör Obbola skola samt placeringsasistent förskolor i Holmsund-Obbola

Eva Svensson

eva.svensson@umea.se

090-16 35 24

Skoladministratör Storsjöskolan samt förskolor i Holmsund

Theresa Eriksson

theresa.eriksson@umea.se

090-16 31 69

Skolassistent Sandviksskolan Holmsund

Sonja Fällman

sonja.fallman@umea.se

090-16 31 80
070-327 93 86

Skoladministratör, Storsjöskolan

Katrine Åberg

katrine.aberg@umea.se

090-16 31 42

Skoladministratör Hallbackens och Karusellens förskolor

Theresa Eriksson

theresa.eriksson@umea.se

090-16 31 34

 

Ålidhem

Margaretha Karlsson

Margaretha Karlsson

Marielle Morefält

Marielle Morefält

Jan-Olof Niska

Jan-Olof Niska

Bengt Olander

Bengt Olander

Andreas Stoltz

Andreas Stoltz

Annacarin Gritzner

Annacarin Gritzner

Linda Norgren

Linda Nordgren

Sandra Morén

Sandra Morén

Erika Eriksson

Erika Eriksson

Skola, verksamhet

Rektor, förskolechef, enhetschef

Mejl

Telefon

Carlshöjdsskolan

4-9, fritidsklubb

Margaretha Karlsson

margaretha.karlsson.2@umea.se

090-16 47 84
070-967 98 06

F-3, fritidshem, träningsskola

Marielle Morefält

marielle.morefalt@umea.se

090-16 47 70
070-650 15 68

Innertavle skola

F-5

Jan-Olof Niska

jan.niska@umea.se

090-16 49 22
073-061 07 76

Sofiehemsskolan

F-5

Bengt Olander

bengt.olander@umea.se

090-16 28 14
070-510 28 14

Ålidhemsskolan

F-5, fritidshem

Andreas Stoltz

andreas.stoltz@umea.se

090-16 47 11
070-661 47 11

6-9, Rh-klass

Annacarin Gritzner

annacarin.gritzner@umea.se

090-16 47 10,
070-319 47 10

Brännan

förskola

Jan-Olof Niska

jan.niska@umea.se

090-16 49 22
073-061 07 76

Dungen

förskola

Anna Rönnlund

anna.ronnlund@umea.se

090-16 20 65
070-650 15 29

Grönstenen

förskola

Sandra Morén

sandra.moren@umea.se

090-16 48 70
070-650 15 34

Lundagård

förskola

Erika Eriksson

erika.eriksson@umea.se

090-16 48 60
070-560 04 06

Månskenet

förskola

Erika Eriksson

erika.eriksson@umea.se

070-560 04 06

Stengången

förskola, familjedaghem

Sandra Morén

sandra.moren@umea.se

090-16 48 70
070-650 15 34

Tanden

förskola

Anna Rönnlund

anna.ronnlund@umea.se

070-650 15 29

Tränset

förskola

Jan-Olof Niska

jan.niska@umea.se

090-16 49 22
073-061 07 76

Växthuset

förskola

Anna Rönnlund

anna.ronnlund@umea.se

090-16 20 65
070-650 15 29

Familjedaghem Innertavle

Jan-Olof Niska

jan.niska@umea.se

090-16 49 22
073-061 07 76

Familjedaghem Ålidhem, Sofiehem

Sandra Morén

sandra.moren@umea.se

090-16 48 70
070-650 15 34

 

Ålidhem, administration

Åsa Skogman

Åsa Skogman

Ann-Kristin Nylund

Ann-Kristin Nylund

Sanna Brandt

Sanna Brandt

Nicole Damen

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Placeringsassistent Ålidhems förskolor

Åsa Skogman

asa.skogman@umea.se

090-16 47 03

Skoladministratör Ålidhemsskolan

Ann-Kristin Nylund

ann-kristin.nylund@umea.se

090-16 47 07

Skoladministratör Ålidhems förskolor

Sanna Brandt

sanna.brandt@umea.se

090-16 53 85

Skoladministratör Carlshöjdsskolan

Katrin Fredriksson

katrin.fredriksson@umea.se

090-16 48 40

 

Tomtebo

Katarina Markström

Katarina Markström

Jan Grönlund

Jan Grönlund

Nicole Damen
Erika Bengtsson

Erika Bengtsson

Gunnar Sterne

Gunnar Sterne

Carola Nilsson

Carola Nilsson

Linda Nordgren

Linda Nordgren

Skola, verksamhet

Rektor, förskolechef, enhetschef

Mejl

Telefon

Sjöfruskolan

F-3

Håkan Tranbäck

hakan.tranback@umea.se

090-16 58 01
070-694 70 16

4-6

Jan Grönlund

jan.gronlund@umea.se

090-16 58 05
070-667 11 47

Norra Ålidhem

7-9

Eva Eklund

eva.eklund@umea.se

090-16 28 02
070-334 53 27

Tomtebogårds skola

F-3

Erica Bengtsson

erica.bengtsson@umea.se

090-16 58 14
070-334 53 57

Bergatrollet

förskola

Gunnar Sterne

gunnar.sterne@umea.se

090-16 54 60
070-649 91 20

Blåkulla

förskola

Carola Nilsson

carola.nilsson@umea.se

090-16 32 30
070-611 30 04

Kompassen

förskola

Linda Nordgren

linda.nordgren@umea.se

090-16 32 30
070-650 15 29

Skattelden

förskola

Carola Nilsson

carola.nilsson@umea.se

090-16 32 30
070-611 30 04

Tomtebogårds förskola

Gunnar Sterne

gunnar.sterne@umea.se

090-16 54 60
070-649 91 20

 

Tomtebo, administration

Nicole Damen
Nicole Damen
Cathrin Engqvist

Cathrin Engqvist

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Skoladministratör Sjöfruskolan

Sandra Lundgren

sandra.lundgren@umea.se

090-16 58 00

Skoladministratör Tomtebogård
Placeringsassistent och administrativt stöd Tomtebos förskolor

Cathrin Engqvist

cathrin.engqvist@umea.se

090-16 58 03

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.