Startsida Umeå kommun

Område Syd

Pelle Eklund

Pelle Eklund

 

För- och grundskolechef för område Syd

Pelle Eklund
090-165908
070-601 86 55
per.eklund@umea.se

I område Syd ingår enheter inom Teg, Röbäck, Hörnefors och Sörmjöle.

Förkortningen "F"=Förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, förutom på 7–9-enheter eller 6–9-enheter.

Teg

Oskar Fredriksson

Oskar Fredriksson

Ulrika Hällman

Ulrika Hällman

Katarina Lundkvist

Katarina Lundkvist

Charlotte Skarin

Charlotte Skarin

Helena B Åström

Helena Björnwall Åström

Petra Norqvist

Petra Norqvist

Myrtle Nestander

Myrtle Nestander

Anna Tjäderborn

Anna Tjäderborn

Eva Eriksson

Eva Eriksson

Skola, verksamhet

Rektor, förskolechef, enhetschef

Mejl

Telefon

Böleängsskolan

F-6

Oskar Fredriksson

oskar.fredriksson@umea.se

090-16 52 80
070-625 52 84

Stöcke skola

F-6

Ulrika Hällman

ulrika.hallman@umea.se

090-16 28 10, 070-696 2810

Stöcksjö skola

F-6

Katarina Lundkvist

katarina.lundkvist@umea.se

090-16 27 90
070-363 72 40

Tegs centralskola

7-9 AL, B och D, undervisning för nyanlända

Charlotte Skarin

charlotte.skarin@umea.se

090-16 53 09
070-567 05 66

7-9 A och C, undervisning för nyanlända

Helena Björnwall Åström

helena.bjornwall@umea.se

090-16 53 01
070-643 42 90

Östtegs skola

F-6

Petra Norqvist

petra.norqvist@umea.se

090-16 51 51
072-733 35 15

Böle
förskola

Anna Tjäderborn

anna.tjaderborn@umea.se

070- 202 20 11

Fröhuset

förskola

Myrtle Nestander

myrtle.nestander@mea.se

090-16 20 68 
090-16 20 68

070-566 59 38

Linjalen

förskola

Jenny Lindhagen

jenny.lindhagen@umea.se

070-355 02 36

Passaren

förskola

Anna Tjäderborn

anna.tjaderborn@umea.se

090-16 52 82
070-202 20 11

Pennan

förskola

Anna Tjäderborn

anna.tjaderborn@umea.se

090-16 52 81
070-202 20 11

Rymden

förskola

Eva Eriksson

eva.eriksson.2@umea.se

070-625 80 04

Stöcke

förskola

Ulrika Hällman

ulrika.hallman@umea.se

090-16 28 10 070-696 28 10

Stöcksjö

förskola

Katarina Lundkvist

katarina.lundkvist@umea.se

090-16 27 90
070-363 72 40

Ängsgården

förskola

Jenny Lindhagen

jenny.lindhagen@umea.se

070-355 02 36

 

Teg, administration

Eva-Marie Liljeström Brodin

Eva-Marie Liljeström Brodin

Sofia Tegström

Sofia Tegström

Mona-Lisa Peth

Mona-Lisa Peth Olofsson

Åsa Bergström

Åsa Bergström

Dan Carlsson

Dan Carlsson

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Tegs centralskola: elevreg, fakturor

Eva-Marie Liljeström Brodin

eva-marie.liljestrom@umea.se

090-16 10 38

Tegs centralskola: nära stöd, vik. anskaffning, skolskjuts, hemsida

Sofia Tegström

sofia.tegstrom@umea.se

090-16 53 00

Östtegs skola, Stöcke skola: nära stöd, skolskjuts, fakturor. Stöcksjö skola: skolskjuts.

Mona-Lisa Peth Olofsson

mona-lisa.peth@umea.se

090-16 30 02
070-645 30 02

Böleängsskolan, Stöcksjö skola: nära stöd, fakturor

Åsa Bergström

asa.bergstrom@umea.se

090-16 52 70

IT-pedagog

Dan Carlsson

dan.carlsson@umea.se

0730-64 09 81

 

Röbäck

Erika Jonsson

Alf Nilsson

Alf Nilsson

Jenny Lund
Christina Fredriksson

Christina Fredriksson

Skola, verksamhet

Rektor, förskolechef, enhetschef

Mejl

Telefon

Linblommans skola

Förskoleklass och fritids

Erika Jonsson

erika.jonsson@umea.se

070-260 70 34

Linneaskolan

1-9

Alf Nilsson

alf.nilsson@umea.se

090-16 59 09
070-595 59 09

Röbäcks skola

F-6

Erika Jonsson

erika.jonsson@umea.se

070-260 70 34

Kasamarks skola

F-6

Lars Johansson Holmberg

lasse.holmberg@umea.se

090-16 5908
070-650 33 15

Kragen

förskola

Jenny Lindhagen

jenny.lindhagen@umea.se

070-355 02 36

Luvan

förskola

Christina Fredriksson

christina.fredriksson@umea.se

090-16 57 75
070-341 47 46

Svidjan

förskola

Christina Fredriksson

christina.fredriksson@umea.se

090-16 57 75
070- 341 47 46

Yttersjö

förskola

Christina Fredriksson

christina.fredriksson@umea.se

070-341 47 46

Familjedaghem på Röbäck

Christina Fredriksson

christina.fredriksson@umea.se

090-16 57 75
070- 341 47 46

Familjedaghem Yttersjö med byar

Christina Fredriksson

christina.fredriksson@umea.se

090-16 57 75
070-341 47 46

 

Röbäck, administration

Carola Ingelsson

Carola Ingelsson

Lena Hellgren

Lena Hellgren

Erik Bergwall

Erik Bergwall

Funktion

Namn

Mejl

Telefon, mobil

Röbäcks skolområde

Carola Ingelsson

carola.ingelsson@umea.se

090-16 59 14

Röbäcks skolområde

Lena Hellgren

lena.a.hellgren@umea.se

090-16 59 06

IT-pedagog Röbäcks skolområde

Erik Bergwall

erik.bergwall@umea.se

070-360 59 18

 

Hörnefors och Sörmjöle

Karin Thysell

Karin Thysell

Jenny Lund
Håkan Åkersten

Håkan Åkersten

Skola, verksamhet

Rektor, förskolechef, enhetschef

Mejl

Telefon

Hörnefors centralskola

F-9

Karin Thysell

karin.thysell@umea.se

0930-291 81
070-624 41 05

fritidshemmet Ankaret

Karin Thysell

karin.thysell@umea.se

0930-291 81
070-624 41 05

Sörmjöle skola

F-6

Karin Thysell

karin.thysell@umea.se

090-16 28 20
070-624 41 05

fritidshemmet Måsen

Karin Thysell

karin.thysell@umea.se

090-16 28 20
070-624 41 05

Eriksdal

förskola

Jenny Lund

jenny.lund@umea.se

0930-291 31
070-208 14 21

Paletten

förskola

Jenny Lund

jenny.lund@umea.se

0930-291 31
070-208 14 21

Sandgärdan

förskola

Jenny Lund

jenny.lund@umea.se

0930-291 31
070-208 14 21

Korallen

förskola

Håkan Åkersten

hakan.akersten@umea.se

0930-291 23
090-16 57 75
070-245 35 45

Hörnefors

familjedaghem

Håkan Åkersten

hakan.akersten@umea.se

070-245 35 45

 

Hörnefors och Sörmjöle, administration

Lena Vähä

Lena Vähä

Lena Lindberg

Lena Lindberg

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Skoladministratör Hörnefors centralskola

Lena Vähä

lena.vaha@umea.se

0930-291 65
070-388 58 77

Skoladministratör, skolskjutsar

Lena Lindberg

lena.lindberg@umea.se

090-16 17 06

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.