Startsida Umeå kommun

Område Syd

Pelle Eklund

P Eklund

 

För- och grundskolechef för område Syd

Pelle Eklund
090-165908
070-601 86 55
Mejl

I område Syd ingår enheter inom Teg, Röbäck, Hörnefors och Sörmjöle.

Förkortningen "F"=Förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, förutom på 7–9-enheter eller 6–9-enheter.

Teg

Oskar Fredriksson

O Fredriksson

Louise Westerlund

E Jonsson

Louise Westerlund

L Westerlund

Katarina Lundqvist

K Lundqvist

Charlotte Skarin

C Skarin

Helena B Åström

H B-wall Åström

Petra Norqvist

P Norqvist

Anna Tjäderborn

A Tjäderborn

Eva Eriksson

E Eriksson

Webbplatser

Verksamhet

Rektor, förskolechef, enhetschef

Telefon

Böleängsskolan

F-6

Oskar Fredriksson

090-16 52 80
070-625 52 84


F-6

Erika Jonsson

090-16 52 80
090-16 20 68
070-260 70 34

Stöcke skola

F-6

Louise Westerlund

090-16 28 10
070-514 54 99

Stöcksjö skola

F-6

Katarina Lundqvist

090-16 27 90
070-363 72 40

Tegs centralskola

7-9 AL, B och D,
undervisning för nyanlända

Charlotte Skarin

090-16 53 09
070-567 05 66


7-9 A och C,
undervisning för nyanlända

Helena Björnwall Åström

090-16 53 01
070-643 42 90

Östtegs skola

F-6

Petra Norqvist

090-16 51 51
072-733 35 15

Fröhuset

förskola

Erika Jonsson

090-16 52 80
090-16 20 68
070-260 70 34

Linjalen

förskola

Anna Tjäderborn

090-16 52 82
070-202 20 11

Passaren

förskola

Anna Tjäderborn

090-16 52 82
070-202 20 11

Pennan

förskola

Anna Tjäderborn

090-16 52 81
070-202 20 11

Rymden

förskola

Eva Eriksson

070-625 80 04

Stöcke

förskola

Louise Westerlund

090-16 28 10
070-514 54 99

Stöcksjö

förskola

Katarina Lundqvist

090-16 27 90
070-363 72 40

Ängsgården

förskola

Eva Eriksson

090-16 32 66
070-625 80 04

 

Eva-Marie L Brodin

E-M L Brodin

Kristina Ohlsson

K Ohlsson

Mona-Lisa Peth

M-L Peth

Åsa Bergström

Å Bergström

Dan Carlsson

D Carlsson

Administration

Namn

Telefon, mobil

Tegs centralskola: elevreg, fakturor

Eva-Marie Liljeström Brodin

090-16 10 38

Tegs centralskola: nära stöd, vik. anskaffning, skolskjuts, hemsida

Kristina Ohlsson

090-16 53 00

Östtegs skola, Stöcke skola: nära stöd, skolskjuts, fakturor.

Stöcksjö skola: skolskjuts.

Mona-Lisa Peth Olofsson

090-16 30 02
070-645 30 02

Böleängsskolan, Stöcksjö skola: nära stöd, fakturor

Åsa Bergström

090-16 52 70

IT-pedagog

Dan Carlsson

0730-64 09 81

 

Röbäck

Alf Nilsson

A Nilsson

Myrtle Nestander

M Nestander

Jenny Lund
Christina Fredriksson

C Fredriksson

Webbplatser

Verksamhet

Rektor, förskolechef, enhetschef

Telefon

Linblommans skola

F-6

Alf Nilsson

090-16 59 09
070-595 59 09

Linneaskolan

år 7-9

Alf Nilsson

090-16 59 09
070-595 59 09

Röbäcks skola

F-6

Myrtle Nestander

090-16 59 38
070-566 59 38

Kasamarks skola

F-6

Lars Johansson Holmberg

090-16 5908
070-650 33 15

Kragen

förskola

Myrtle Nestander

090-16 57 78
070-566 59 38

Luvan

förskola

Christina Fredriksson

090-16 57 75
070- 341 47 46

Svidjan

förskola

Christina Fredriksson

090-16 57 75
070- 341 47 46

Yttersjö

förskola

Erika Jonsson

090-16 52 80
090-16 20 68
070-260 70 34

Familjedaghem på Röbäck

familjedaghem

Christina Fredriksson

090-16 57 75
070- 341 47 46

Familjedaghem Yttersjö med byar

familjedaghem

Christina Fredriksson

090-16 57 75

070- 341 47 46

 

Carola Ingelsson

C Ingelsson

Lena Hellgren

L Hellgren

Erik Bergwall

E Bergwall

Administration

Namn

Telefon, mobil

Röbäcks skolområde

Carola Ingelsson

090-16 59 14

Röbäcks skolområde

Lena Hellgren

090-16 59 06

IT-pedagog Röbäcks skolområde

Erik Bergwall

070-360 59 18

 

Hörnefors och Sörmjöle

Rickard Erlingsson

R Erlingsson

Karin Thysell

K Thysell

Jenny Lund
Håkan Åkersten

H Åkersten

Webbplatser

Verksamhet

Rektor, förskolechef, enhetschef

Telefon

Hörnefors centralskola

F-6

Rickard Erlingsson

070-255 11 32

 

7-9

Karin Thysell

0930-291 81
070-624 41 05

 

fritidshemmet Ankaret

Rickard Erlingsson

070-255 11 32

Sörmjöle skola

F-6

Karin Thysell

090-16 28 20
070-624 41 05

 

fritidshemmet Måsen

Karin Thysell

090-16 28 20
070-624 41 05

Eriksdal

förskola

Jenny Lund

0930-291 31
070-208 14 21

Paletten

förskola

Jenny Lund

0930-291 31
070-208 14 21

Sandgärdan

förskola

Jenny Lund

0930-291 31
070-208 14 21

Korallen

förskola

Håkan Åkersten

0930-291 23
090-16 57 75
070-245 35 45

Hörnefors

familjedaghem

Håkan Åkersten

070-245 35 45

 

Lena Vähä

L Vähä

Lena Lindberg

L Lindberg

Administration

Namn

Telefon, mobil

Skoladministratör Hörnefors centralskola

Lena Vähä

0930-291 65
070-388 58 77

Skoladministratör, skolskjutsar

Lena Lindberg

090-16 17 06

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.