Startsida Umeå kommun

Område Väst

Christina Jonsson

Christina Jonsson

För- och grundskolechef för område Väst:

Christina (Kicki) Jonsson
090-16 50 68
070-341 68 12
kicki.jonsson@umea.se


I område Väst ingår enheter inom Grubbe, Centrala västra och Västra. 

Förkortningen "F"=Förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, förutom på 7–9-enheter eller 6–9-enheter.

Elisabeth Jonsson

Elisabeth Jonsson

Martin Svedberg
Charlotta Blomqvist

Charlotta Blomqvist

Lisa Laestander Flod

Lisa Lestander Flod

Ulrika Hurdén

Ulrika Hurdén

Anneli Lundberg

Anneli Lundberg

Lena Höök

Lena Höök

Martin Svedberg
Karin Östman

Karin Östman

Skola, verksamhet

Rektor, förskolechef

Mejl

Telefon

Backens skola

F-6, fritids, Umeå Musikklasser

Elisabeth Jonsson

elisabeth.a.jonsson@umea.se

090-16 50 55
070-695 01 98

Familjedaghem Centrum/Rödäng090-16 50 89

Grisbacka skola

F-6, fritids

Charlotta Blomqvist

charlotta.blomqvist@umea.se

090-16 50 60
070-880 19 28

Åk 4-6

Martin Svedberg
(vikarie)

martin.svedberg@umea.se

090-16 26 50
070-611 38 33

Grubbeskolan

2, 7-9, nyanlända

Lisa Laestander Flod

lisa.laestander.flod@umea.se

090-16 26 61
070-615 12 57

1, 7-9, nyanlända090-16 43 30
070-215 07 17

Gitarren

förskola

Anneli Lundberg

anneli.lundberg@umea.se

090-16 20 67
070-341 72 03

Kornetten

förskola

Lena Höök

lena.hook@umea.se

090-16 54 54
070-394 42 13

Kungsgården

förskola

Ingalill Bring

ingalill.bring@umea.se

090-16 50 89

Linnean

förskola

Lena Höök

lena.hook@umea.se

090-16 19 66
070-394 42 13

Prosten

förskola

Carina Persson

carina.persson@umea.se

090-16 50 49
090-16 50 55
070-880 19 28

Rödängsskolan

skola F-3

Anneli Lundberg

anneli.lundberg@umea.se

090-16 20 67
070-341 72 03

Tavelsjö skola

familjedaghem, förskola, skola F-6

Karin Östman

karin.ostman@umea.se

090-16 27 50
070-693 61 19

 

Helena Oscarsson

Helena Oscarsson

Eva Eriksson
Patrik Henriksson

Patrik Henriksson

Skola, verksamhet

Rektor, förskolechef

Mejl

Telefon

Förskolan Hedlunda

Helena Oscarsson

helena.oscarsson@umea.se

070-632 44 55

Förskolan Klumpen

Eva Eriksson Viksten

eva.eriksson.v@umea.se

090-16 26 11
070-291 22 60

Hedlundaskolan

F-6, undervisning för nyanlända

Elisabeth Rinnau-Stenman

elisabeth.rinnau.stenman@umea.se

090-16 50 75

070-688 70 10

Smeden (fd Spiltans) förskola

Eva Eriksson Viksten

eva.eriksson.v@umea.se

090-16 26 11
070-291 22 60

 

Patrik Sandström
Elisabeth R-Stenman
Saga Mattas

Saga Mattas

Carina Persson
Patrik Henriksson

Patrik Henriksson

Skola, verksamhet

Rektor, förskolechef

Mejl

Telefon

Brännlands skola

F-5

Åsa Grundström

asa.grundstrom@umea.se

090-16 49 80
070-611 27 47

Missionären

förskola

Elisabeth Rinnau-Stenman

elisabeth.rinnau.stenman@umea.se

090-16 50 75
070-688 70 10

Sörfors förskola

Saga Mattas

(vikarie)

saga.mattas@umea.se

090-16 28 70
070-699 89 84

Sörfors skola

F-5

Åsa Grundström

asa.grundstrom@umea.se

090-16 49 80

070-611 27 47

Västangårds förskola

Carina Persson

carina.persson@umea.se

090-16 50 65

Västangårds skola

6-9

Patrik Henriksson 

patrik.henriksson@umea.se

090-16 50 69
070-885 52 48

F-5

Patrik Sandström

patrik.sandstrom@umea.se

090-16 28 76
070-315 38 84

Överboda skola och förskola

F-2, förskola

Åsa Grundström

asa.grundstrom@umea.se

090-16 49 80
070-611 27 47

 

Administration

Mona Larsson

Mona Larsson

Ulrika Hellström

Ulrika Hellström

Helena Nilsson

Helena Nilsson

Monika Nyberg

Monika Nyberg

Kristina Karlsson

Kristina Karlsson

Maud Jacobsson

Maud Jacobsson

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Grubbeskolan: barnplac., nära stöd på Linnéan och Kornetten

Mona Larsson

mona.larsson@umea.se

090-16 17 83

Grubbeskolan: nära stöd, vik anskaffning090-16 26 56

Grubbeskolan: elevreg, betyg, Skola24, skolskjuts. Nära stöd Grisbacka skola: nära stöd

Ulrika Hellström

ulrika.hellstrom@umea.se

090-16 26 62

Grubbeskolan: nära stöd, fakturor, elevreg 0-6, betyg. Backens skola: nära stöd, förskolan Kungsgården: nära stöd

Helena Nilsson

helena.nilsson@umea.se

090-16 26 23

Nära stöd till skolledning, elevregistrering, betyg
beställningar, fakturor

Monika Nyberg

monika.nyberg@umea.se

090-16 51 91

Nära stöd till skolledning, personaladministration, vikarier, bussbiljetter, skolskjutsar

Kristina Karlsson

kristina.karlsson@umea.se

090-16 51 90

Skolassistent Hedlundaskolan

Maud Jacobsson
(vikarie)

maud.jacobsson@umea.se

090-16 27 26

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.