Startsida Umeå kommun

Område Väst

Christina Jonsson

C Jonsson

För- och grundskolechef för område Väst:

Christina (Kicki) Jonsson
090-16 50 68
070-341 68 12
Mejl


I område Väst ingår enheter inom Grubbe, Centrala västra och Västra. 

Förkortningen "F"=Förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, förutom på 7–9-enheter eller 6–9-enheter.

Elisabeth Jonsson

E Jonsson

Martin Svedberg
Charlotta Blomqvist

C Blomqvist

Lisa Laestander Flod

L Lestander Flod

Ulrika Hurdén

U Hurdén

Anneli Lundberg

A Lundberg

Lena Höök

L Höök

Martin Svedberg
Karin Östman

K Östman

Webbplatser

Verksamhet

Rektor, förskolechef

Telefon

Backens skola

F-6, fritids, Umeå Musikklasser

Elisabeth Jonsson

090-16 50 55
070-695 01 98

Familjedaghem Centrum/Rödäng

familjedaghem centrum/Rödäng


090-16 50 89

Grisbacka skola

F-6, fritids

Charlotta Blomqvist

090-16 50 60
070-880 19 28


Åk 4-6

Martin Svedberg (vik)

090-16 26 50
070-611 38 33

Grubbeskolan

Grubbeskolan 2, 7-9, nyanlända

Lisa Laestander Flod

090-16 26 61
070-615 12 57

 

Grubbeskolan 1, 7-9, nyanlända


090-16 43 30
070-215 07 17

Gitarren

förskola

Anneli Lundberg

090-16 20 67
070-341 72 03

Kornetten

förskola

Lena Höök

090-16 54 54
070-394 42 13

Kungsgården

förskola

Ingalill Bring

090-16 50 89

Linnean

förskola

Lena Höök

090-16 19 66
070-394 42 13

Prosten

förskola

Carina Persson

090-16 50 49
090-16 50 55
070-880 19 28

Rödängsskolan

skola F-3

Anneli Lundberg

090-16 20 67
070-341 72 03

Tavelsjö skola

familjedaghem, förskola, skola F-6

Karin Östman

090-16 27 50
070-693 61 19

 

Helena Oscarsson

H Oscarsson

Eva Eriksson
Patrik Henriksson

P Henriksson

Webbplatser

Verksamhet

Rektor, förskolechef

Telefon

Förskolan Hedlunda

förskola

Helena Oscarsson

070-632 44 55

Förskolan Klumpen

förskola

Eva Eriksson Viksten

090-16 26 11
070-291 22 60

Hedlundaskolan

F-6, undervisning för nyanlända

Elisabeth Rinnau-Stenman

090-16 50 75

070-688 70 10

Smeden (fd Spiltans) förskola

förskola

Eva Eriksson Viksten

090-16 26 11
070-291 22 60

 

Patrik Sandström
Elisabeth R-Stenman
Saga Mattas

S Mattas

Carina Persson
Patrik Henriksson

P Henriksson

Bild saknas
Patrik Sandström


Webbplatser

Verksamhet

Rektor, förskolechef

Telefon


Brännlands skola

F-5

Åsa Grundström

090-16 49 80
070-611 27 47


Missionären

förskola

Elisabeth Rinnau-Stenman

090-16 50 75
070-688 70 10


Sörfors förskola

förskola

Saga Mattas vik

090-16 28 70
070-699 89 84


Sörfors skola

F-5

Åsa Grundström

090-16 49 80

070-611 27 47


Västangårds förskola

förskola

Carina Persson

090-16 50 65


Västangårds skola

6-9

Patrik Henriksson 

090-16 50 69
070-885 52 48


 

F-5

Patrik Sandström

090-16 28 76
070-315 38 84


Överboda skola och förskola

F-2, förskola

Åsa Grundström

090-16 49 80
070-611 27 47

 

Mona Larsson

M Larsson

Ulrika Hellström

U Hellström

Helena Nilsson

H Nilsson

Monika Nyberg

M Nyberg

Kristina Karlsson

K Karlsson

Maud Jacobsson

M Jacobsson

Administration

Namn

Telefon, mobil

Grubbeskolan: barnplac., nära stöd på Linnéan och Kornetten

Mona Larsson

090-16 17 83

Grubbeskolan: nära stöd, vik anskaffning


090-16 26 56

Grubbeskolan: elevreg, betyg, Skola24, skolskjuts.
nära stöd Grisbacka skola: nära stöd

Ulrika Hellström

090-16 26 62

Grubbeskolan: nära stöd, fakturor, elevreg 0-6, betyg
Backens skola: nära stöd, förskolan Kungsgården: nära stöd

Helena Nilsson

090-16 26 23

Nära stöd till skolledning, elevregistrering, betyg
beställningar, fakturor

Monika Nyberg

090-16 51 91

Nära stöd till skolledning, personaladministration, vikarier
bussbiljetter, skolskjutsar

Kristina Karlsson

090-16 51 90

Skolassistent Hedlundaskolan

Maud Jacobsson, vik

090-16 27 26

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.