Startsida Umeå kommun

Personal och stödfunktioner, Utbildningskontoret

Personal som arbetar för skolnämnderna

Utbildningskontorets medarbetare består av flera olika funktioner som stöttar för- och grundskola och gymnasie- och vuxenutbildning med stöd och service, strategisk planering, utveckling och utvärdering, kommunikation, ekonomi- och personalfrågor. Arbetet samordnas av en utbildningsdirektör som har det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi.

Ann-Christine Gradin

A-C

Maria Runarsdotter

Maria

Nicklas Wallmark

Nicklas

Lena Höök Gustavsson

Christopher

Lena

Pelle Eklund

Pelle

Christina Kicki Jonsson

Kicki

Erik Nordahl

Erik

Lena Höök Gustavsson

Lena

Annica Nordenqvist

Åsa

Ylva Rune

Ylva

Ledningsfunktioner

Namn

Telefon

Utbildningsdirektör

Ann-Christine Gradin

090-16 12 85

Kanslichef

Maria Runarsdotter

090-16 12 64,

Gymnasiechef, Bitr utbildningsdirektör gymnasieskola

Nicklas Wallmark

070-616 25 16

För- och grundskolechef område Öst (Ålidhem, Holmsund-Obbola, Tomtebo). Bitr utbildningsdirektör grundskola

Christopher Granberg

090-16 47 01

För- och grundskolechef område Nord (Ersboda, Marie). Bitr utbildningsdirektör förskola

Lena Sundh

090-16 56 04

För- och grundskolechef område Syd (Teg, Röbäck, Hörnefors)

Pelle Eklund

090-16 59 08

För- och grundskolechef område Väst (Grubbe, Västra, Centrala västra)

Christina Jonsson

090-16 50 68

För- och grundskolechef område Centrum/Norr (Haga, Sävar, Centrala östra)

Erik Nordahl

090-16 52 84

Ekonomichef

Lena Höök Gustavsson

090-16 35 84

Personalchef

Åsa Bergström

090-16 11 76

Utvecklingschef

Ylva Rune

090-16 30 07

 

Maria Runarsdotter

Maria

Kjell Högström

Kjell

Helene Hopfgarten

Helene

Lena Lindberg

Lena

Annica Nordenqvist

Nicole

Michael Lindgren

Michael

Therese Forsberg

Therese

Annica Nordenqvist

Administrationsfunktioner

Namn

Telefon

Kanslichef

Maria Runarsdotter

090-16 12 64

Nämndssekreterare, skolskjutsfrågor

Kjell Högström

090-16 26 60

Diarium, nämndsadministratör

Helene Hopfgarten

090-16 12 79

Diarium, fakturahantering, nämndsadministratör, skolskjuts särskola. Interkommunala ersättningar elever i andra kommuner.

Lena Lindberg

090-16 17 06

Administration

Nicole Damen

090-16 12 20

Lokalplanering och inventarier

Michael Lindgren

090-16 12 98

Lokalplanering och inventarier

Therese Forsberg

090-16 17 24

Lokalplanering och inventarier

Paula Lindh

070-333 70 47


Pian Rosell

Pian

Gunnar Olofsson

Gunnar

Fredrik Strandgren

Fredrik

Pontus Clarin

Pontus

Analys- och utredningsfunktioner

Namn

Telefon

Förskolestrateg

Pian Rosell

090-16 12 83

Skolstrateg grundskola

Gunnar Olofsson

090-16 17 61

Skolstrateg grundskola

Fredrik Strandgren

090-16 26 20

Skolstrateg gymnasieskola

Pontus Clarin

090-16 49 41

Ylva Rune

Ylva

Anneli Fredriksson

Anneli

Erika

Erika

Pär Sundström

Pär

Therese Vallin

Therese

Anna Cederblad

Anna

Fredrik Ledin

Fredrik

Lena Enmark

Lena

Annica Nordenqvist
Katrin Grafström

Katrin

Katarina Sjöström

Katarina

Lars Arvidsson

Lars

Helene Isaksson

Helene

Annica Nordenqvist

Viktoria

Jörgen Markström

Jörgen

Annica Nordenqvist
Sofia Andersson

Sofia

Monica "Musse" Andersson

"Musse"

Utveckling och Kompetenscentrum för digitalt lärande

Namn

Telefon

Utvecklingschef

Ylva Rune

090-16 30 07

Enhetschef, Studie- och yrkesvägledning

Annelie Fredriksson

090-16 30 03

Enhetschef, Naturskola

Erika Åberg

090-16 50 95

Utvecklingsledare digitalt lärande för- och grundskola

Pär Sundström

090-16 12 31

Utvecklingsledare digitalt lärande för- och grundskola

Therese Vallin

090-16 10 33

Utvecklingsledare digitalt lärande gymnasiet

Anna Cederblad

090-16 30 95

Statistik och utvärderingar

Fredrik Ledin

090-16 17 58

Utvecklingsledare

Lena Enmark

090-16 12 69

Utvecklingsledare särskola

Inger Edström Dahlgren

090-16 12 81

Utvecklingsledare

Katrin Grafström

090-16 12 88

Utvecklingsledare

Katarina Sjöström

090-16 17 17

Systemadministratör Procapita, Skola24 & Novaschem

Lars Arvidsson

090-16 24 18

Systemadministratör Procapita, samordn placeringsassistenter

Heléne Isaksson

090-16 40 16

Systemförvaltare Procapita, statistik

Viktoria Ersson

090-16 12 82

Systemansvarig, skolans mejlsystem

Jörgen Markström

090-16 12 77

Utvecklingsledare

Åsa Perez Karlsson


Verksamhetsutvecklare

Sofia Andersson

090-16 12 87

Enhetschef, Idéan

Monika "Musse" Andersson

090-16 34 41

 

Lena Höök Gustavsson

Lena

Urban

Urban

Margurithe Stenlund

Margurithe

Anders Gärding

Anders

Sofia Westin

Sofia

Peter Säbom

Peter

Katrin Holgersson

Katrin

Monica Bäckström

Monica

Maria Murgren

Maria

Marcus

Marita Andersson

Marita

Annika Hedman

Annika

Lars Skånberg

Lars

Ekonomifunktioner

Namn

Telefon

Ekonomichef

Lena Höök Gustavsson

090-16 35 84

Controller och personalledare

Urban Blomdahl

090-16 12 89

Ekonom

Margurithe Stenlund

090-16 56 75

Ekonom

Anders Gärding

090-16 56 69

Ekonom (vik)

Anna Lundberg

090-16 11 83

Ekonom

Peter Säbom

090-16 40 25

Ekonom

Katrin Holgersson

090-16 12 08

Ekonom

Monica Bäckström

090-16 17 93

Ekonom

Maria Murgren

090-16 24 04

Ekonom

Marcus Nordin

090-16 10 32

Ekonom

Marita Andersson

090-16 54 74

Ekonom

Annika Hedman

090-16 59 64

Controller

Lars Skånberg

090-16 11 09

 

Andreas Moberg

Andreas

Eva-Lena Hörnfeldt

Eva-Lena

Ann Vidmark

Ann

Kommunikationsfunktioner

Namn

Telefon

Kommunikatör gymnasiet

Andreas Moberg

090-16 12 34

Kommunikatör för- och grundskola

Eva-Lena Hörnfeldt

090-16 29 81

Kommunikatör för- och grundskola (vik)

Ann Vidmark

090-16 12 50

Åsa Bergström

Åsa

Peter Sundkvist

Peter

Gunilla Bäckström

Personalfunktioner

Namn

Telefon

Personalchef

Åsa Bergström

090-16 11 76

Personalstrateg. Chefsstöd förhandling, samverkan och arbetsrätt.    Stöd lönesättning ledare samt löneöversyn.

Peter Sundkvist

090-16 29 85

Personalstrateg. Personalekonomi/personalstatistik

Malin Degerman

090-16 17 54

Stöd lönesättning pedaogisk personal

Gunilla Bäckström

090-16 12 97

Tidiga insatser och rehab

 

Rehabilitering

 


Personalplanering

Kontaktpersoner på Rekrytering och bemanning

 

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.