Startsida Umeå kommun

Arbetsmarknad

Umeå lokala arbetsmarknadsområde omfattar även våra grannkommuner. Där ingår Vännäs, Bjurholm, Vindeln, Robertsfors och Nordmaling. Det är det största arbetsmarknadsområdet i Norrland med 75 015 arbetande. I Umeå arbetar 63 944 personer. Under 2015 ökade sysselsättningen i Umeå med 1 083 personer. Umeå har ett positivt pendlingsnetto på 2 559 personer, vilket betyder att det pendlar in fler till Umeå än det pendlar ut. Utbildningssektorn är ovanligt stor i kommunen med sina 9 807 anställda vilket motsvarar 15,3 procent av samtliga anställda. Störst bransch i Umeå är som i så många andra kommuner vård och omsorg med 21,9 procent av de sysselsatta. Läs mer om Umeås arbetsmarknad i våra rapporter.

Förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning 2015 efter bransch (näringsgrensindelning sni 2007)

Branch

Dagbefolkning

Nattbefolkning

Vård och omsorg; sociala tjänster

14 015

13 498

Utbildning

9 807

9 420

Tillverkning och utvinning

5 118

4 972

Handel

6 386

6 232

Företagstjänster

6 149

5 823

Byggverksamhet

4 500

4 014

Offentlig förvaltning och försvar

3 725

3 589

 

Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning)

Med förvärvsarbetande dagbefolkning avses de som har sin arbetsplats i regionen oavsett om de är bosatta i Umeå kommun eller på annan ort. I tabellen redovisas alltså alla som har sitt förvärvsarbete i Umeå kommun oberoende av var de är folkbokförda.

Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning)

Med förvärvsarbetande nattbefolkning avses den arbetande befolkningen som bor i Umeå kommun. Benämningen nattbefolkning har således ingenting att göra med när på dygnet man arbetar. Nattbefolkning i tabellen innebär alltså förvärvsarbetande personer som är folkbokförda i Umeå kommun, även personer som arbetar i en annan kommun.

Kontakt

Tordleif Hansson
utredare
090-16 12 49
tordleif.hansson@umea.se

Daniel Levisson
statistiker
090-16 12 57
daniel.levisson@umea.se

Mer statistik

För ytterligare statistik, uppdelad på ålder, kön och stadsdelar hänvisar vi till statistikdatabasen.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.