Startsida Umeå kommun

Umeå kommuns befolkningsprognos 2016-2025

Den aktuella befolkningsprognosen "Prognos 16" utgår från den faktiska befolkningen i Umeå 2015 och sträcker sig fram till prognosens slutår 2025. Folkmängden avser den 31 december respektive år och åldern är den som är uppnådd vid årets slut. I prognoser finns alltid en viss osäkerhet och man kan aldrig vänta sig att prognosen ska slå in exakt. En befolkningsprognos har högst träffsäkerhet under de första två åren, men efter ytterligare några år kan det vara svårare att bedöma hur stor befolkningsökningen blir och i vilka områden den sker.

Läs mer i rapporten Befolkningsprognos för Umeå kommun 2016-2027.

Prognoser för delområden finns i Umeå kommuns statistikdatabas.

Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0 år

1465

1513

1548

1565

1578

1588

1593

1594

1594

1595

1596

1-5

7307

7335

7380

7440

7508

7632

7725

7784

7819

7843

7861

6-15

12703

13210

13659

14015

14279

14477

14660

14761

14958

15039

15103

16-18

3385

3476

3597

3668

3822

3949

4081

4195

4237

4384

4466

19-24

13911

13464

13091

12962

12847

12840

12880

12989

13133

13271

13487

25-34

20040

20526

20889

21019

21101

21032

20989

20942

20814

20721

20640

35-44

15469

15805

16035

16211

16332

16522

16733

16862

17116

17366

17582

45-64

26710

26899

27146

27293

27612

27885

28048

28282

28422

28630

28930

65-79

15027

15330

15661

16015

16255

16516

16797

16972

17072

17101

17055

80-84

2421

2510

2591

2695

2791

2869

2922

3075

3327

3564

3824

85-w

2339

2389

2454

2493

2559

2647

2732

2821

2910

3016

3123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

120777

122456

124052

125375

126683

127956

129160

130278

131402

132530

133666

 

Källa: Umeå kommun

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.