Startsida Umeå kommun

Umeå kommuns befolkningsprognos 2018-2029

Den aktuella befolkningsprognosen "Prognos 18" utgår från den faktiska befolkningen i Umeå 2017 och sträcker sig fram till prognosens slutår 2029. Folkmängden avser den 31 december respektive år och åldern är den som är uppnådd vid årets slut. I prognoser finns alltid en viss osäkerhet och man kan aldrig vänta sig att prognosen ska slå in exakt. En befolkningsprognos har högst träffsäkerhet under de första två åren, men efter ytterligare några år kan det vara svårare att bedöma hur stor befolkningsökningen blir och i vilka områden den sker.

Läs mer i rapporten Befolkningsprognos för Umeå kommun 2018-2029.

Prognoser för delområden finns i Umeå kommuns statistikdatabas.

Källa: Umeå kommun

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.