Startsida Umeå kommun

Ytterligare information om Demografen webb

I Demografen webb kan du ta fram såväl tabeller som figurer. Du kan välja mellan flera olika åldersindelningar eller välja befolkningen totalt. Det är också möjligt att välja könsuppdelad statistik.

Du kan välja mellan flera olika områdesnivåer, från hela kommunen till nyckelkodområden (NYKO) på 6-siffernivå vilket motsvarar delar av stadsdelar eller delar av landsbygdsområden. Nyckelkodområden kan också kallas delområden.

Eftersom Umeå växer har vi under åren tvingats göra vissa förändringar av områdesindelningen. Det har medfört att vissa områden delats med nya NYKO-nummer som följd. För att få en korrekt tidsserie på 6-siffernivå kan du titta under fliken "Vissa områden". Där hittar du bland annat Ersboda och Tomtebo som är två stadsdelar där vi har förändrat områdesindelningen över tid.

Om du vill spara en tabell för att sedan öppna den i Excel måste du markera hela tabellen med muspekaren, kopiera den med Ctrl C för att sedan klistra in den i Excel med Ctrl V. Funktionen att exportera till Excel fungerar inte i programmet. Det finns också en hjälpfunktion i programmet Demografen webb.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.