Startsida Umeå kommun

Utrikes födda

Vid årsskiftet bodde drygt 12 000 personer i Umeå som är födda utom­lands. Antalet i befolkningen som är födda i ett annat land har ökat under lång tid. Vid början av 2000‑talet var motsvarande siffra cirka 8 200 personer. Nedan redovisas de nationaliteter med fler än 100 personer som var folkbokförda i Umeå kommun 31 december 2015.

Land

Antal

Finland

2 067

Irak

797

Iran

720

Somalia

553

Tyskland

426

Kina

394

Indien

381

Thailand

372

Ryssland

305

Norge

298

Afghanistan

281

Eritrea

270

Etiopien

259

Polen

231

Storbritannien och Nordirland

221

USA

208

Sydkorea

173

Colombia

172

Sri Lanka

164

Spanien

153

Pakistan

138

Syrien

124

Libanon

123

Burundi

122

Turkiet

120

Frankrike

119

Chile

116

Bangladesh

107

Rumänien

105

Filippinerna

102

 

 

Totalt i kommunen

12 515

 

Mer statistik

För ytterligare statistik, uppdelad på ålder, kön och stadsdelar hänvisar vi till statistikdatabasen.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.