Startsida Umeå kommun

Bostadspriser

I rapporterna redovisas prisutvecklingen på småhus och bostadsrätter. Uppgifterna bygger på statistik från Mäklarstatistik och omfattar cirka 90 procent av alla försäljningar/överlåtelser. Prisutvecklingen påverkas till viss del av hur stor andel av försäljningarna som kommer från nyproduktion respektive äldre bestånd under de olika mätperioderna. Med anledning av det särredovisas nyproducerade lägenheter och befintligt bestånd.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.