Startsida Umeå kommun

Delårsrapport

Umeå kommuns delårsrapporter är en del av kommunens ekonomiska redovisning och tas fram varje tertial. Här hittar du delårsrapport för andra tertialet.

Delårsrapporten innehåller en översikt över kommunens och kommunkoncernens ekonomi och verksamhet under året, alltså förutom kommunens egen verksamhet, även den verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform och stiftelseform. Delårsrapporter produceras av ekonomifunktionen.

Öppna dokumentet och klicka i innehållsförteckningen, eller på ett bokmärke i nerladdat dokument, för att komma till önskat avsnitt.

Kontakt

Monica Fryxå
redovisningschef
Umeå kommun
090-16 11 60
monica.fryxa@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.