Startsida Umeå kommun

Budget och verksamhetsdirektiv

Varje år beslutar kommunfullmäktige om hur kommunens pengar ska fördelas mellan de olika nämnderna. Arbetet med budgeten pågår året runt. En omvärldsanalys i januari är början på arbetet med att planera ekonomin för nästa år. Under vårvintern lämnar verksamheterna in underlag, som behandlas av budgetberedningen (tillika kommunstyrelsens arbetsutskott). I juni fattar kommunfullmäktige beslut om den slutgiltiga budgeten. Redan i november börjar nämnderna planera för nästa budget.

Mer information

Budget 2019:

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar (pdf)

Kommunfullmäktigemål till nämnderna

Ekonomiska ramar för budget 2019 och plan 2020–2022

Investeringsbudget 2018–2019 och plan 2020–2022

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar 2019, framsida

Sidan har granskats 2018-06-18

Sidans kortadress: www.umea.se/budget

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.