Startsida Umeå kommun

Intäkter och kostnader

 

Här kan du se var kommunens pengar kom från och hur de användes 2015.

Mer information

Härifrån kom kommunens pengar 2015:

Intäkt:

Summa (mnkr):

Andel (procent):

Skatteintäkter

5 455

64

Verksamhetens intäkter

1 590

19

Generella statliga bidrag

1 189

14

Finansiella intäkter

289

3

 

Diagram över Umeå kommuns intäkter 2015

Till detta använde kommunen pengarna 2015:

Kostnad:

Summa (mnkr):

Andel (procent):

Personalkostnader

4 295

50

Driftkostnader

1 606

19

Köp av huvudverksamhet

993

12

Avgifter och bidrag

1 030

12

Avskrivningar och ränta

633

7

 

Diagram äver Umeå kommuns kostnader 2015

Så fördelades pengarna mellan olika verksamheter 2015:

Verksamhet:

Andel (procent):

Utbildning

44

Vård och omsorg

38

Kultur och fritid

9

Infrastruktur, skydd med mera

8

Politik

1

Diagram äver Umeå kommuns fördelning av pengar mellan olika verksamheter 2015

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.