Startsida Umeå kommun

Skattesatser

Umeå kommuns skattesats uppgår inkomstår 2016 till 22,85 kronor per hundralapp, det vill säga 22,85 procent av Umeåbons beskattningbara inkomst.

I kommunalskatten ingår förutom skatt till Umeå kommun även skatt till Västerbottens läns landsting. Landstingsskatten uppgår inkomstår 2016 till 10,80 kronor per hundralapp eller 10,8 procent av beskattningsbar inkomst. Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling man tillhör. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift.

Här kan du se hur mycket du betalar i skatt och avgift år 2016. Hur mycket du betalar beror på om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte, och vilken församling du tillhör.

Mer information

Jämför med andra kommuners skattesatser på
Skatteverkets webbplats.

Församling

Skatt till kommunen

Skatt till landstinget

Avgift till Svenska kyrkan

Begravnings-avgift

Kommunal skatt inkl. kyrkoavgift

Kommunal skatt exkl. kyrkoavgift

Holmsund

22,85

10,80

1,12

0,20

34,97

33,85

Sävar-Holmön

22,85

10,80

1,219

0,25

35,119

33,90

Hörnefors

22,85

10,80

1,15

0,275

35,075

33,925

Tavelsjö

22,85

10,80

1,01

0,16

34,82

33,81

Teg

22,85

10,80

1,01

0,16

34,82

33,81

Umeå landsförsamling

22,85

10,80

1,01

0,16

34,82

33,81

Umeå Maria

22,85

10,80

1,01

0,16

34,82

33,81

Umeå stadsförsamling

22,85

10,80

1,01

0,16

34,82

33,81

Ålidhem

22,85

10,80

1,01

0,16

34,82

33,81

 

Sidan har granskats 2018-01-08

Sidans kortadress: www.umea.se/skatt

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.