Startsida Umeå kommun
Visualisering av flödet i Umeälven

Analyser och visualiseringar

Har du statistik, budget eller annan data? Finns en koppling till en plats eller ett område? Med hjälp av GIS (geografiska informationssystem) kan statistik, budget eller annan verksamhetsspecifik data presenteras geografiskt. Det tydliggör samband och ger bättre överblick.

Tematisk karta

En tematisk karta visar ett specifikt tema kopplat till ett geografiskt område. Den kan visa till exempel befolkningstäthet (wikipedia), taxeringsvärden, vattenledningar, brottstatistik, naturvärden, trafikflöden, levnadsvanor, väder med mera.

Statistiken som visas på kartan kan vara data från en helt vanlig databas, till exempel Excel, Access. Dessa data kopplas samman med det geografiska området (via till exempel en adress, koordinat, områdesnamn) och möjliggör att statistiken kan visas på kartan. Data kan också kombineras med varandra och visas på en och samma karta.

Ruttplanering 

Ruttplanering är en form av nätverksanalys (wikipedia), som används för att beräkna kortaste eller snabbaste vägen mellan två punkter. Resultatet ger en planering av vägsträckan som kan presenteras på en karta eller i tabellform där bland annat avstånd, tid, medelhastighet samt en vägbeskrivning ingår.

En annan form av ruttplanering är att beräkna och visualisera en ISO-yta från en bestämd punkt, baserad på avstånd eller tid. ISO-ytan visar det geografiska området som nås från punkten.

Ruttplanering används t ex för optimering av skolskjutser, transportplanering, insatstider och så vidare. Resultatet kan kombineras med till exempel befolkningsdata.

Priser

Timtaxa: 680 kr/timme, exklusive moms

Prisexempel: En tematisk karta där statistik (med en eller flera variabler) presenteras i pajdiagram per nyckelkodsområde i Umeå kommun, cirka 2 timmar á 680 kronor. Kartan innehåller då förutom diagram: bakgrundsdata, teckenförklaring med mera. Kartan levereras i digital eller analogt format.

Beställning

För mer information om analyser och visualiseringar, kontakta:

Lantmäteri
expedition
090-16 13 00

Beställning av geografiska produkter och tjänster

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.