Startsida Umeå kommun

Grundläggande data

Lantmäteri har tillsammans med det statliga Lantmäteriet till uppgift att ansvara för tillgång till geografisk information över kommunen. För detta ändamål har vi byggt upp och utvecklat en digital kartdatabas. Kartan ger en bild av landskapet med dess mest framträdande detaljer samt fastighetsindelning. Den storskaliga kartdatabasen täcker Umeå centralort, tätorter samt större byar. Inom resterande områden i Umeå kommun finns heltäckande småskalig kartdatabas.

Med storskalig kartdatabas menas skalområdet 1:1000 — 1:5000.
Småskalig kartdatabas innebär skala 1:10000 — 1:250 000.

Del av storskalig karta

Storskaliga kartor, (primärkartor)

Den storskaliga kartdatabasen täcker Umeå centralort, tätorter samt större byar. Information som levereras är fastighetsindelning, gränspunkter, rättigheter, byggnader, vägar, vatten, höjdinformation, landskapsdetaljer mm.

Uttag ur kartdatabas

Tomtkarta eller uttag ur fastighetsregister

Finns behov av en lista över fastighetsägare eller kanske information om en viss fastighet inom kommunen finns det möjlighet att få det hos oss. Vi hjälper dig även om du behöver en enkel karta av din tomt eller annat område.

Beställ grundläggande data

Kontakta Lantmäteri för mer information om grundläggande data.

Expedition
090-16 13 00

Beställning av geografiska produkter och tjänster

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.