Startsida Umeå kommun

Adresskarta

Adresskartan täcker hela Umeå stad med omgivande tätorter och landsbygd. Kartan innehåller adresser, gatunamn, fastighetsindelning, adressgivande ortnamn, byggnader, vägar och vatten.

Tätortsdelen — Katalog med adresskartan över Umeå stad med omedelbar omgivning samt tätortena Obbola, Holmsund, Sävar och Hörnefors. Katalogen har ca 60 blad.

Landsbygdsdelen — Två kataloger med adresskartan innehållande ca 136 byar eller områden*. Varje katalog har ca 80 blad. Register över alla byar med bladnummer.

Alla kataloger har gatunamnsregister med hänvisning till bladnummer samt en översiktskarta som visar bladindelningen. Katalogerna är i liggande A3 format.

Vi tillämpar "print-on-demand", d v s kartan trycks när du beställer den. På så vis är den alltid uppdaterad. Finns redan en katalog sedan tidigare? Komplettera med enstaka blad. Behov av att få med egen data på adresskartan? Kontakta oss för prisuppgift. 

Skala 1:4000  

Produkt

Pris

Katalog, tätort

1 300 kr inkl moms

Katalog, landsbygd

1 150 kr inkl moms

Tryckt A3

60 kr/blad inkl moms

Digital, rasterformat

330 kr/blad exkl. moms 

Digital, bildvektorformat

1 155 kr/blad exkl. moms

 
*) Alltför glest bebyggda områden är inte medtagna i katalogerna, men finns tillgängliga i kartdatabasen för efterproduktion.

Beställ Adresskartan
Kontakta Lantmäteri för mer information om Adresskartan

Expedition, telefon: 090-16 13 00

Beställning av geografiska produkter och tjänster

Beställning av tryckta kartor

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.