Startsida Umeå kommun

Personalpolitiska mål

Mål för utveckling av organisation och medarbetare

Personalpolitiken ska främja kvalitet och produktivitet och bidra till vår förmåga att skapa värden för kommunens invånare. Verksamhetens mål ska vara kommunicerade och väl kända så att varje medarbetare förstår sin roll och uppgift för helheten. Varje medarbetare ska känna sig sedd, hörd, respekterad och medskapande.

  • Vi ska ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser.
  • Vi ska ha ett närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat.
  • Vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens.
  • Vi ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.