Startsida Umeå kommun

Interna styrdokument

Kommunen har ett antal styrdokument som reglerar hur kommunen ska genomföra sina uppdrag. Vad kommunen ska göra regleras i lagar eller lokalt beslutade mål-, policy- eller strategidokument.

Se under Kommunens mål och verksamhetsdirektiv.

Allmänt

Arbetsmiljö och personal

Arvoden för förtroendevalda

E-service, e-tjänster

Se även rubriken Säkerhet och beredskap

IT och telefoni

Se även rubriken E-service, e-tjänster samt Kvalitet

Kommunal förvaltning

Se även rubriken E-service, e-tjänster

Kvalitet

Lokaler, fastigheter

Säkerhet och beredskap

Se även rubriken Information och kommunikation

Upphandling

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.