Startsida Umeå kommun

Ordningsregler

Lokala föreskrifter

Här hittar du bland annat de allmänna lokala ordningsföreskrifterna, hälso­skydds­föreskrifter, föreskrifter för torghandel, föreskrifter om gångbane­renhållning och riktlinjer för flaggning.

Tillstånd och regler för torg och allmänna platser

Här hittar du bland annat information om vad som gäller för aktiviteter och evenemang, torgförsäljning, affischering och uteserveringar.

Interna styrdokument

Här finns kommunens styrdokument som reglerar hur tjänstepersonerna ska genomföra sina uppdrag.

Ordningsregler i skolorna

hittar du på respektive skolas egna webbsida, se www.skola.umea.se.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.